Banner

Introductie

2022 was een bijzonder jaar voor Dokterszorg Friesland! We waren maar liefst 5 keer jarig: Dokterszorg, Doktersdiensten en Doktersacademie bestonden 10 jaar, Ketenzorg Friesland 15 jaar en Dokterswacht alweer 20 jaar. In dit jaar hebben we een aantal activiteiten georganiseerd voor onze medewerkers en huisartsen. De activiteiten stonden in het teken van positieve gezondheid, werkgeluk en ‘in beweging’.

Naast het vieren van ons jubileum hebben we onder andere een nieuwe arbeidsmarktcampagne gelanceerd, een cliëntenraad opgericht en met de twee andere Friese ketenzorgorganisaties onderzocht hoe samen te werken. Dit en meer lees je in ons jaarverslag van 2022.

Banner

Nieuws

Hoe houd je de zorg bereikbaar?

Avatar
Martijn van der Werff

Raad van Bestuur – Dokterszorg Friesland

Avatar
Karin Groeneveld

Voorzitter van de Friese Huisartsenvereniging (FHV)

Hoe zorg je dat de zorg door de huisarts voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft? Bestuurder Martijn van der Werff en voorzitter Karin Groeneveld van de Friese Huisartsenvereniging (FHV) over de snel veranderende dokterszorg.

Begin 2022 was de wereld nog volop in de greep van de coronapandemie, maar FHV-voorzitter Karin Groeneveld, zelf huisarts in Lemmer, heeft al moeite zich die periode voor de geest te halen.

Alles gaat zo rap. In je huisartsenpraktijk komt de hele samenleving bij je langs.

“Corona was nog niet voorbij of de Oekraïne-oorlog begon, met meteen daarna de energiecrisis”, vertelt Groeneveld. “De maatschappelijke druk die dat met zich meebrengt, krijg je als huisarts mee: de stress en de zorgen.”

Druk

De grote maatschappelijke veranderingen gaan gepaard met een aanhoudende druk op de huisartsenzorg. Nederland vergrijst en heeft dus meer zorg nodig, maar tegelijk neemt ook het aantal huisartsen af. Die persoonsgerichte zorg, met continuïteit van behandelaar in de persoon van de huisarts, POH of doktersassistent, is de ruggengraat van de zorg. Maar door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt staat die continuïteit juist onder druk.

Inspelen op die ontwikkeling is een belangrijke opgave geworden van Dokterszorg Friesland, vertelt Martijn van der Werff:

“Onze focus ligt vanouds op de Dokterswacht, met zijn directe contact met de patiënt. Maar die focus is gekanteld naar de ondersteuning van de huisartsenpraktijk. Wij kunnen daarin ook een heel grote rol spelen.”

Spil

De huisarts is en blijft de spil in de zorg, die nog vaker zal samenwerken met andere partners in de keten, van wijkverpleegkundige tot de ziekenhuizen. Dokterszorg helpt met het organiseren van de chronische zorg in het lokale netwerk. Daarnaast ondersteunt het met praktijkmanagers die de huisarts met deze taken ontlasten.

Ook organiseert Dokterszorg steeds meer programma’s die gericht zijn op het versterken van het lokale netwerk en het verbeteren van de gezondheid. Al die programma’s zijn gericht op het voorkomen, verplaatsen of vervangen van de zorg.

Ook kan Dokterszorg tijdelijk praktijken overnemen van huisartsen die gestopt zijn. “Beginnende huisartsen vinden het starten van een eigen praktijk vaak best een spannende stap”, vertelt Groeneveld. “Zo kan Dokterszorg maximaal ondersteunen.”

Dokterswacht App

Ook met de digitalisering zijn er in 2022 successen geboekt. De nieuwe Dokterswacht App biedt veel patiënten uitkomst nog voordat ze hoeven te bellen. “Dat kan betekenen dat we in een druk weekend 200 tot 250 telefoontjes níet krijgen”, vertelt Van der Werff. Dat scheelt fors met de wachttijden, voegt hij daaraan toe. “We onderzoeken nu of we dit ook in de dagpraktijk bij huisartsen kunnen inzetten.”

Een goed partnerschap tussen Dokterszorg Friesland en de FHV blijft bij alle veranderingen cruciaal, vindt Van der Werff. “We trekken samen op, en we zitten bij de beslissingen samen aan tafel. We willen ervoor blijven zorgen dat onze agenda overeenkomt met die van de individuele huisarts.”

Organogram

Image Info

Cijfers

Icon

Aantal medewerkers

279

Icon

Verhouding man/vrouw

37/242

Icon

Ziekteverzuim

5.42%

Icon

Ingevulde vacatures

21

Icon

Aantal Fte

126,62

Icon

Totale omzet

42.560.442

Banner

Nieuws

Dokterszorg Friesland lanceert nieuwe arbeidsmarktcampagne

In de huidige krappe arbeidsmarkt valt het niet mee om nieuwe collega's te vinden. Je wilt zoveel mogelijk geschikte mensen bereiken, maar hoe doe je dat?

Interview

Nieuwe collega’s vinden in een tijd van krapte

Avatar
Gea Hettema

Manager HR bij Dokterszorg

De arbeidsmarkt is krap, en dat voelt ook Dokterszorg Friesland. “Met een eigen arbeidsmarktcampagne lieten we in 2022 zien hoe mooi het werk voor Dokterszorg kan zijn”, vertelt Gea Hettema.

Dokterszorg Friesland en de bijbehorende onderdelen hebben regelmatig vacatures voor diverse functies. Daarom zijn wij in 2022 een campagne voor de arbeidsmarkt gestart. De campagne laat de eigen medewerkers aan het woord. Zij vertellen wat werken bij deze organisatie zo mooi, bijzonder of leuk maakt.

Wie in het weekend de Dokterswacht belt, kan soms lang in de wacht staan. Hoewel de wachttijd in Friesland relatief kort is, vinden wij dit ongewenst. “Voor doktersassistentes kan het een hele mooie tweede functie zijn”, vertelt HR-manager Gea Hettema van Dokterszorg Friesland. “Maar ook voor geneeskundestudenten, of studenten HBO-V is het heel interessant en leerzaam om als triagist in aanraking te komen met het vak.” Daarnaast werkt Dokterszorg Friesland samen met de evenknie in Groningen en Drenthe aan een betere naamsbekendheid als werkgever.

Werken voor de huisartsenzorg in een hele regio is betekenisvol. Dat spreekt aan. Om bij te dragen aan de grote uitdagingen die er zijn, is echt heel mooi.

Niet alleen is het zaak nieuwe mensen te vinden, maar ook om ze op te (laten) leiden. Dit is nodig om de continuïteit van de huisartsenzorg te waarborgen. “We hebben een onderzoek gedaan en de Friese huisartsen gevraagd hoe wij kunnen ondersteunen bij het opleiden van toekomstige medewerkers. Dit heeft mooie inzichten gegeven en daar gaan we mee aan de slag”, vertelt Gea.

Gea vindt het belangrijk om het net wijd uit te slaan. “Samen met bijvoorbeeld het onderwijs, het UWV en reïntegratiebureaus willen we medewerkers voor de huisartsenzorg in Friesland aantrekken en opleiden.” Daarbij is het ook van groot belang om een goede werkgever te zijn. Gea: “Daar besteden we veel aandacht aan, want we willen dat mensen hier met plezier blijven werken en zich elke dag opnieuw gewaardeerd voelen voor hun inzet.”

Banner

Missie

Dokterszorg Friesland werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Samen met huisartsen en (keten)partners ontwikkelt Dokterszorg moderne diensten en producten die huisartsen ondersteunen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kan de huisarts zijn of haar praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen.

Visie

Dokterszorg Friesland ziet en begrijpt de steeds grotere druk op de huisartsen in Friesland. De huisarts is niet alleen professional, maar steeds meer allround manager van zijn eigen praktijk en personeel.

Ambitie

Over praktijkmuren heen kijken, vertrouwde kaders loslaten en samenwerken. Dat is nodig voor toegankelijke, betaalbare en toekomstbestendige zorg. Met een vernieuwde strategie en een transparante organisatie geven we richting aan onze ambities voor 2022. Waarin we onze diensten blijven vernieuwen en verder ontwikkelen. We oriënteren ons provinciaal met een regionale focus. We zijn praktijk- en netwerkgericht en altijd bewust van onze rol in de maatschappij. Met hart voor de toekomst, hart voor de patiënt en hart voor de huisartsenzorg.

Banner

Interview

De OR: druk en geluk in balans houden

Avatar
Lotus Evenhuis

Voorzitter Ondernemingsraad (OR)

Een organisatie die verandert, raakt ook de mensen die er werken. Hoe blijven die betrokken en gemotiveerd terwijl de buitenwereld aanpassingen vraagt? Die balans zoekt de Ondernemingsraad (OR), vertelt voorzitter Lotus Evenhuis.
Dokterszorg Friesland is volop in beweging, en dat vraagt een goede samenwerking met de Raad van Bestuur. “Maar we moeten ook kritisch zijn en de vinger op de zere plek kunnen leggen”, zegt Lotus. Zo moet Dokterszorg Friesland de aanhoudend hoge werkdruk het hoofd kunnen bieden, vindt ze. “Daar heeft Dokterszorg Friesland ook echt oog voor.”

Belangrijke veranderingen

In het afgelopen jaar kreeg de OR twee keer de vraag te adviseren over belangrijke veranderingen. De eerste gaat over een nieuwe visie voor de organisatie, die met zijn nieuwe taken snel verandert.
“Daar hebben we positief over geadviseerd.” Anders ligt dat nog bij het verzoek dat medewerkers van de Dokterswacht vaker een nachtdienst kunnen draaien, buiten het rooster om. Evenhuis: “Daar hebben we vragen bij, zelfs al weten we dat er medewerkers zijn die dat willen. We snappen ook dat het wenselijk is. Maar we hebben ook goed voor onze mensen te zorgen.”

Verkiezingen

De balans tussen druk en geluk, daar gaat het de OR om. Om daar een goed gevoel bij te krijgen, is een goed contact met de collega’s belangrijk. Een training voor het gebruik van digitale tools en het intranet heeft vruchten afgeworpen, zegt Evenhuis. Mooi op tijd voor 2023, wanneer er nieuwe leden voor de OR worden gevraagd.

Banner

Interview

De cliëntenraad: signalen oppakken en het sentiment verwoorden

Avatar
Andries Kroese

Voorzitter cliëntenraad

Of hij wilde helpen bij het oprichten van een cliëntenraad, was het verzoek dat Andries Kroese in 2022 kreeg. “Voor mij was het een opdracht om een goeie club mensen bij elkaar te krijgen. Een functie als deze moet goed worden vervuld”.
Voor elke organisatie met cliënten en patiënten is het goed om te weten hoe de gebruiker de afgenomen zorg ervaart, zegt Kroese. “Het is aan ons om het sentiment duidelijk te maken en signalen op te pakken. Wij kunnen ook helpen om de gevoelens bij de bevolking te kanaliseren.”

Pionieren

Het eerste jaar was pionieren, vertelt Kroese. De vier leden van de cliëntenraad (er is nog één vacature) leerden de organisatie kennen en er hun weg in te vinden. Daarom lopen de leden van de cliëntenraad ook mee bij alle onderdelen van Dokterszorg. “Dus ook bij de triage, in de kleine uurtjes. Luisteren en erbij zijn, dat is belangrijk.”

Variatie

Ondertussen beginnen ook cliënten de cliëntenraad te bereiken, zegt Kroese. “Mensen beginnen ons dingen te vertellen en dat is de slag die we willen maken.”

Mensen beginnen ons dingen te vertellen, en dat is de slag die we willen maken.

Kennis van cliënt én organisatie is belangrijk om te weten hoe je die signalen beoordeelt. Kroese: “Met sommigen heb je als Dokterszorg niet of nauwelijks contact, met anderen heel vaak.”

Kroese merkt dat ook Dokterszorg Friesland een goed functionerende cliëntenraad belangrijk vindt. “Dat proef ik in alles. Ze gaan veel verder dan waar ze wettelijk toe gedwongen zijn.”

Aantal verrichtingen

134.961

Aantal patiënten in de keten:

76.398

Aangesloten huisartsenpraktijken

70

Totaal aantal scholingen

113

Toekomst

We hebben nu en in de toekomst te maken met druk op de huisartsenzorg: te weinig arbeidskrachten voor een toenemende vraag naar zorg. Dokterszorg Friesland neemt hierin haar verantwoordelijkheid en heeft voorbereidingen getroffen, zoals een nieuwe arbeidsmarktcampagne en samenwerking met opleidingsinstituten. Daarnaast bereidt Dokterszorg zich voor om huisartsenpraktijken over te nemen, mocht dat nodig zijn. Doordat het zorglandschap verandert gaan we in 2023 onze visie, missie en strategie herijken.

Door deze veranderingen is er behoefte aan een centraal online platform waar informatie gedeeld kan worden. Niet alleen tussen medewerkers en huisartsen, maar ook tussen huisartsen onderling. Daarom ontwikkelt Dokterszorg Friesland in 2023 een sociaal en interactief kennisplatform.

Banner Banner