Banner

Jaarverslag 2023

Samen werken we aan toekomstbestendige huisartsenzorg

Voorwoord

Avatar
Martijn van der Werff

Raad van Bestuur Dokterszorg Friesland

Dokterszorg Friesland ontwikkelde zich de afgelopen jaren als dé Regionale Huisartsen Organisatie (RHO) van Friesland. Ons dienstenpakket, waarmee we de huisartsen(praktijken) in Friesland ondersteunen, is enorm breed. Met dit pakket aan diensten helpen we de huisarts en de praktijken in elke fase van zijn/haar ontwikkeling. We zien kansen de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken, goede eerstelijnszorg toegankelijk te houden en bij te dragen aan een gezond en veerkrachtig Friesland. Dit doen we samen met de FHV en veel samenwerkingspartners binnen en buiten Friesland.

Meer tijd voor de patiënt

Omdat de behoeften van huisartsen(praktijken) aan verandering onderhevig zijn, zullen wij als organisatie ook moeten meebewegen. Dit was een goede aanleiding voor ons om onze missie, visie en strategie in 2023 te herijken. Onze nieuwe missie voor 2030 heeft alles te maken met toekomstbestendige huisartsenzorg. Samen met de huisartsen(praktijken) willen wij zorgen voor toekomstbestendige huisartsenzorg in Friesland. Deze zorg is kwalitatief goed, toegankelijk én blijft betaalbaar. Het is onze missie het werkplezier van professionals in de huisartsenzorg te verbeteren, de huisartsenzorg zo slim en effectief mogelijk te organiseren en samenwerkingen te versterken. Een belangrijk doel hierbij is meer tijd voor de patiënt en de gezondheid van de inwoners. Want we houden altijd oog voor de patiënt.

Op de goede weg

Onze visie is dat iedereen in Friesland kan rekenen op goede eerstelijnszorg. Huisartsenzorg vervult hierin een sleutelrol en is onmisbaar. In 2030 zien wij het voor ons dat er genoeg zorgverleners zijn, die voldoende tijd hebben voor hun patiënten, die elkaar in de wijk weten te vinden, weten wat ze aan elkaar hebben en elkaar helpen.

Ik heb de oprechte overtuiging dat we op de goede weg zitten. Het leuke vind ik dat wij als organisatie de ruimte hebben om te ondersteunen, zichtbaar te kunnen zijn en impact te kunnen maken sámen met de huisarts. Er is ruimte voor nieuwe dingen en om te innoveren. Dat is zo gaaf!

Glazen bol

We kunnen niet in een glazen bol kijken, hoe de huisartsenzorg er over vijf jaar uitziet. Waar we vroeger meer op onszelf en de buren vertrouwden, bellen we nu de huisarts. Als inwoners van Nederland moeten we echt ons eigen gedrag gaan aanpassen.
Om goede eerstelijnszorg te blijven leveren, gaat de zorg anders ingericht worden. Een voorbeeld hiervan is dat er in de avonden, nachten en weekenden sprake is van goede zorgcoördinatie. Ook is er in elke wijk een samenwerkingsverband tussen de huisarts, thuiszorg, apotheek en welzijnswerk. Samen werken we aan toekomstbestendige huisartsenzorg.

Ik wens je veel plezier met het lezen van het digitaal jaarverslag!

Vriendelijke groet,

Martijn van der Werff
Raad van Bestuur Dokterszorg Friesland

Banner

Highlights

Interviews

Banner

Vrij roosteren en multidisciplinaire triage

Interviewee-image

Martin Boeve - Manager Dokterswacht Friesland

Banner

"We zijn een expertisecentrum op het gebied van opleidingen en de arbeidsmarkt"

Interviewee-image

Gea Hettema - Manager HR

Banner

"Wij zien het lokale zorgnetwerk als dé manier om optimaal zorg te verlenen"

Interviewee-image

Margreet Euwes - Manager Ketenzorg Friesland

Banner

"Elke patiënt verdient een huisarts"

Interviewee-image

Elzelyne Balkema - Bestuurslid bij FHV en huisarts

Interviewee-image

Martijn van der Werff - Raad van Bestuur bij Dokterszorg Friesland

Banner

"Steeds meer datagedreven werken, dat is ons doel"

Interviewee-image

Aleksandra Zimon - Manager Informatievoorziening

Banner

"Door scholingen te organiseren en faciliteren, draagt ook Doktersacademie haar steentje bij aan toekomstbestendige huisartsenzorg"

Interviewee-image

Christiane Brouns - Manager Doktersacademie

2023 in cijfers

Totale
omzet

€ 52.381.433,-

Dokterswacht
app

Meer dan

5.000 downloads

in de Google Play store

579

huisartsen aangesloten bij Dokterswacht

170.170

telefoontjes naar Dokterswacht

133.783

handelingen door Dokterswacht

Gemiddelde wachttijd bij Dokterswacht

311 seconden

Gemiddelde gespreksduur bij Dokterswacht

440 seconden

Praktijken
aangesloten bij
Ketenzorg Friesland

In 2022

143 praktijken

In 2023

173 praktijken

Medewerkers
in dienst

In 2022

279 medewerkers

In 2023

312 medewerkers

FTE's in 2023

127

Ketenzorg
patiënten

Aantal eind 2023:

bijna 99.000

Instroom

100

Uitstroom

71

Ziekteverzuim
binnen Dokterszorg

4,5%

Scholingen georganiseerd
door Doktersacademie*

182

Aantal deelnemers aan scholingen*

3.465

SamenstellingMT

Mannen

3

Vrouwen

5

Deze scholingscijfers zijn exclusief in-company opleidingen en MTVP-trainingen (Meer Tijd Voor de Patiënt)

Zorg
op afstand

Aangesloten huisartsenpraktijken die Zorg op afstand inzetten:

98 van de 175 praktijken

Er zijn

32 patiënten

die zelfstandig de Monitair App voor COPD gebruiken

Doelgroepen voor
Zorg op afstand:

CVRM, diabetes en COPD

In 2023 waren

1200 patiënten

geïncludeerd in het patiëntenportaal

Thee
cijfers

Aantal smaken thee:

6

Aantal kopjes thee

29.453

(Green Tea original lemon is de favoriet)

Nieuws

Gedragscode

In 2023 stelden we een gedragscode op binnen Dokterszorg Friesland. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die bij ons werkt of op bezoek komt, zich veilig en vertrouwd voelt.

Implementatie VIPLive

In 2023 migreerde Ketenzorg Friesland van drie keten informatiesystemen naar één systeem: VIPLive. 175 huisartsenpraktijken én de aangesloten ketenpartners zijn in minder dan zes maanden gemigreerd naar het nieuwe platform.

Hybride zorg is niet meer weg te denken

In 2023 zijn er al 98 huisartsenpraktijken die Zorg op afstand inzetten als aanvulling op fysieke zorg. Patiënten kunnen met Zorg op afstand gemakkelijk metingen thuis voeren, waarbij het – in eerste instantie – niet nodig is op de praktijk te komen. Door het digitale contact met de zorgverlener kan de patiënt overal zijn metingen uitvoeren: thuis, op het werk of zelfs op vakantie.

90% van huisartsen gecontracteerd voor Zorgprogramma Friese Ouderenzorg

In 2023 heeft maar liefst 90% van de huisartsen zich via de regio-organisatie, Dokterszorg Friesland, gecontracteerd voor het zorgprogramma Friese Ouderenzorg. Margreet Euwes, manager Ketenzorg Friesland, vertelt: “We hebben een ontzettend mooi ondersteuningspakket ontwikkeld voor de Friese ouderenzorg, zodat huisartsen de samenwerking rond kwetsbare ouderen goed kunnen vormgeven.”

Banner Banner Banner Banner Banner Banner