Aandeelhoudersvergadering

ava

‘Als aandeelhouders én doelgroep geven we aan wat we nodig hebben’

Wim Douma is voorzitter van de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland (OHF) en lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Dokterszorg Friesland. Wat is de link tussen de OHF en AVA, wat doet de AVA precies en is Dokterszorg echt een organisatie ván huisartsen? ‘We moeten huisartsen duidelijk maken dat ze invloed kunnen uitoefenen.’

Wat is de AVA?

‘Dokterszorg Friesland is een BV, met één aandeelhouder: de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland (OHF). Iedere huisarts in de provincie kan lid worden van de OHF, deelnemers aan Dokterswacht Friesland zijn bijna allemaal lid en deelnemers aan Ketenzorg Friesland zijn sowieso verbonden aan de vereniging. Vanuit de OHF worden leden van de AVA voorgedragen. Zij vertegenwoordigen dus alle aandeelhouders. De AVA bestaat op dit moment uit zeven leden. Minimaal twee leden zitten ook in het bestuur van de OHF.’

Wat is jullie rol?

‘Net als in andere bedrijven, kijken ook de aandeelhouders van Dokterszorg naar hun belangen. En die belangen zijn heel breed. Het gaat om de belangen van de patiënt, van hun praktijkvoering en van zorg in de breedst mogelijke zin. En ook om de belangen van de holding zelf. Want als aandeelhouder wil je dat jouw bedrijf een goed en gezond bedrijf is. De bestuurder moet zelf besturen. Wij kijken en denken kritisch mee.’

Eigenlijk wat de Raad van Commissarissen (RvC) ook doet…

‘De RvC heeft een eigen taak. Ze houden inderdaad ook toezicht, maar vanuit een ander perspectief. Het zijn geen artsen, maar mensen met verstand van besturen. De leden van de RvC worden benoemd door de aandeelhouders. Als aandeelhouders én als belangrijkste doelgroep van Dokterszorg Friesland kunnen we duidelijk aangeven wat we belangrijk vinden en wat we nodig hebben.’

Hoe vaak vergaderen jullie?

‘Vier keer per jaar zitten we aan tafel met de directie van Dokterszorg Friesland. Voorafgaand aan elke vergadering hebben we een voorvergadering. Daarin nemen we alle agendapunten en stukken alvast door, zodat we goed voorbereid zijn. Omdat de organisatie steeds groter en complexer wordt, heeft inmiddels elk AVA-lid een bepaald aandachtsgebied, waarover hij of zij alles weet.’

Welke ontwikkeling in 2015 is u het meest bijgebleven?

‘Ketenzorg Friesland heeft een degelijke basis gekregen in de holding. Het is knap dat het Ketenzorg in 2015 is gelukt om de CVRM-keten uit te rollen. Een flinke klus. Naast inhoudelijke ontwikkelingen, hebben we vooral veel aandacht gehad voor de steeds verder groeiende organisatie en hoe die wordt bestuurd.’

Is Dokterszorg Friesland echt een organisatie ván huisartsen?

‘Voor ons als AVA voelt dat wel zo, maar het beeld onder huisartsen is wisselend. Daar ligt een taak voor de OHF, om huisartsen duidelijk te maken dat ze via de AVA invloed kunnen uitoefenen op de organisatie. De OHF vergadert vier keer per jaar in de regio, met huisartsen die vanuit de hagro’s worden afgevaardigd. Dan kunnen huisartsen hun wensen en ideeën kenbaar maken. Dokterszorg groeit, maar de afstand tussen de organisatie en de huisarts houden we zo klein mogelijk.’