Doktersacademie

Hart-stikke goed!

In 2015 hebben wij meer scholingen georganiseerd, meer verschillende onderwerpen op de agenda kunnen zetten en meer deelnemers kunnen verwelkomen dan in 2014. We zijn ten opzichte van 2014 dus opnieuw gegroeid. Ook in omvang; met ingang van 1 maart 2015 werken er drie vaste medewerkers bij de Doktersacademie. In 2015 is tevens een nieuwe PAM (perifeer accreditatie medewerker) aangesteld en ingewerkt. De ‘Burgumer reeks’ en ’Met de assistente van…’, twee evenementen met een relatief korte historie, groeien uit tot een succesvolle traditie. Ook de Triodag, die al langer elke twee jaar wordt georganiseerd, was een groot succes. In 2015 is onze instellingsaccreditatie voor zowel huisartsen als doktersassistentes opnieuw verlengd. Ons gemiddelde cijfer op de evaluaties over alle scholingen tot nu toe is een 8,4!

Hart vooruit

De Doktersacademie is inmiddels niet meer weg te denken uit het huisartsenzorglandschap in Friesland. We worden door allerlei partijen gevonden en steeds vaker al in een vroeg stadium gevraagd om mee te denken. In toenemende mate werken we samen met ziekenhuizen en andere instellingen in Friesland.

Hart voor de huisarts

  • De huisarts kan zich concentreren op de inhoud en kan alle organisatorische aspecten met een gerust hart uit handen geven. Door de huisartsen te betrekken bij de inhoud, wordt geborgd dat de deskundigheidsbevordering goed aansluit op hun wensen en behoeften in de praktijk.
  • Met een gevarieerd en relevant aanbod zorgt de Doktersacademie voor de deskundigheidsbevordering van de medewerkers in de huisartsenpraktijk. Daardoor kan de huisarts erop vertrouwen dat zijn medewerkers goed geschoold zijn en blijven.
  • Door de administratie rond toetsgroepen en accreditatie goed te regelen en uit te voeren, nemen we de huisartsen administratieve werkzaamheden uit handen.
  • De Doktersacademie is vrijwel altijd bereid en beschikbaar om mee te denken in (individuele) kwaliteitsvraagstukken en samen te werken aan praktische oplossingen.

Let op!

De Doktersacademie had in 2015 meer initiatief kunnen nemen. Soms stelden we ons wat te afwachtend en bescheiden op, waardoor bepaalde ideeën niet tot uitvoer kwamen. De Doktersacademie staat voor kwaliteit en nascholing, maar in 2015 lag de focus meer op nascholing en was kwaliteitsbeleid wat onderbelicht. We zijn bezig met veel verschillende projecten. Het vinden van een goede balans en het stellen van de juiste prioriteiten blijven daardoor een uitdaging.

Hart voor samenwerking

In 2015 is de samenwerking met Ketenzorg Friesland verder uitgebreid. Samen hebben we verschillende projecten opgepakt. Door deze projecten regelmatig te evalueren, verloopt de samenwerking steeds beter. Voor de Doktersacademie is de samenwerking met de werkgroepen deskundigheidsbevordering van groot belang. Deze samenwerking verloopt naar volle tevredenheid. Samen realiseren we succesvolle scholingen, symposia en andere evenementen.

2015 in cijfers

1685 1685 deelnemers in totaal
297 297 deelnemers waren huisarts
277 277 deelnemers waren doktersassistente
289 289 deelnemers waren POH-S
120 120 deelnemers waren POH-GGZ
325 325 deelnemers kwamen via Ketenzorg Friesland
222 222 deelnemers kwamen via Dokterswacht Friesland
155 155 deelnemers kwamen niet via de Dokterswacht of Ketenzorg
91 91 scholingsbijeenkomsten
14 14 scholingsbijeenkomsten voor alleen huisartsen
17 17 scholingsbijeenkomsten voor alleen POH-S
29 29 scholingsbijeenkomsten voor alleen Doktersassistentes
1 1 scholingsbijeenkomst voor alleen POH-GGZ
30 30 scholingsbijeenkomsten voor meerdere functiegroepen samen
2,5 Alle scholing is georganiseerd met 2,5 Fte