Praktijkmanagement

Hart-stikke goed!

De pilotperiode is met succes afgerond en de module praktijkmanagement wordt structureel voortgezet! De samenwerkingsverbanden zien praktijkmanagement als een grote meerwaarde en voelen zich ondersteund door de praktijkmanagers en Doktersdiensten.

Hart vooruit

  • Het kennisnetwerk van praktijkmanagers is gegroeid.
  • De functie praktijkmanager heeft meer vorm, inhoud en profiel gekregen.
  • De organisatie en coördinatie van praktijkmanagement in heel Friesland is versterkt.

Hart voor de huisarts

  • Meer tijd over voor patiëntenzorg.
  • Ideeën over zorgvernieuwing, zoals substitutie, zijn verder ontwikkeld.
  • Relaties in het veld met collega’s, thuiszorg, gemeentelijke gebiedsteams zijn aangehaald en opgebouwd en voorzien van een structurele onderbouwing.
  • De kwaliteit van praktijkvoering is bevorderd, onder meer via de accreditering van praktijken.
  • Er is een professionaliseringsslag in personeelsmanagement gemaakt.
  • Aan ketenzorgactiviteiten is breder geparticipeerd.
  • Samenwerking wordt bevorderd en verbeterd door middel van missie-/ visiebijeenkomsten en APK-samenwerkingsbijeenkomsten.

Let op!

We hebben geleerd dat er veel aandacht nodig is voor het proces van verandering. De praktijkmanagers werken in een complex, dynamisch veld en zijn echte verandermanagers. Er is aandacht nodig voor de (organisatie)cultuur binnen de huisartsenzorg en de ervaren en objectiveerbare werkbelasting van huisartsen.
Een ander leerpunt is dat met huisartsen continu de integrale doelstellingen van de inzet van praktijkmanagers moet worden besproken. Namelijk: de huisartsen ontzorgen en samenwerking tussen praktijken en zorgvernieuwing stimuleren.

Hart voor samenwerking

De meest succesvolle samenwerking is die tussen de praktijkmanagers en de huisartsen.

2015 in cijfers

13 13 huisartsen samenwerkingsverbanden
12 12 praktijkmanagers
52 Actief in 52 huisartsenpraktijken (eind 2015)
30 Dat is bij 30% van alle Friese huisartsen
10 10 werkoverleggen
8,5 8,5 was het gemiddelde cijfer dat praktijkmanagers aan 'werkplezier' gaven
3 3 evaluatiebijeenkomsten met coördinator huisartsen van de samenwerkingsverbanden