Zorgvernieuwing

Hart-stikke goed!

In 2015 is er binnen het provinciale project ‘substitutie van zorg’ hard gewerkt. Daar waar de betrokken partijen (huisartsen en specialisten) aanvankelijk sceptisch waren, zagen we dit jaar binnen de werkgroepen enthousiasme en commitment ontstaan. Het besef is gegroeid dat wanneer je zorg samen vanuit de inhoud ontwikkelt, je daadwerkelijk tot vernieuwing kunt komen. Tot betere zorg op maat, dichtbij de patiënt. In 2015 is de werkwijze binnen de werkgroepen doorontwikkeld tot een duidelijk format, waarmee we kunnen komen tot een contracteerbare zorgprestatie. Aan de hand van dit format zijn de zorgprestaties IUD, Cyriax, Chirurgische verrichtingen, DVT/Longembolie en meekijkconsult in 2015 ontwikkeld.

Hart vooruit

We hebben gemerkt dat in 2015 het project ‘substitutie van zorg’ een bredere bekendheid heeft gekregen en dat het draagvlak om in gezamenlijkheid nieuwe zorg te ontwikkelen duidelijk is vergroot. Bij de ziekenhuizen, specialisten en organisaties voor ouderenzorg wordt ook steeds meer het belang onderschreven om samen vanuit de inhoud aan de ontwikkeling van zorg te werken. Bestaande initiatieven worden ingebed in nieuwe initiatieven en de samenwerking tussen de betrokken partners is vergroot.

Hart voor de huisarts

Door de ontwikkelingen in diverse regio’s met elkaar te verbinden, kunnen huisartsen gebruikmaken van de ervaringen en expertise van hun collega’s. Zo hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden. Ook ontstaat een gezamenlijk draagvlak om mee te denken en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons vak binnen een zorgveld dat volop in beweging is.
Huisartsen zijn op provinciaal niveau verbonden en georganiseerd. Daarmee zijn ze een krachtige gesprekspartner die invloed heeft op zorginnovaties.

Let op!

Substitutie van zorg is een gecompliceerd proces. Het vereist een nieuwe manier van denken en werken van alle betrokken zorgverleners, die vertrouwde kaders en schotten moeten loslaten. Alleen door uit te gaan van het gezamenlijke belang, kunnen we de zorg toekomstbestendig maken. Dit is een weerbarstig proces, waarin ook financiële belangen een rol spelen. Dit maakt contractering en het maken van duurzame afspraken over de randvoorwaarden niet eenvoudig. Voorwaarde voor succes is werken vanuit een gezamenlijke visie en wederzijds vertrouwen.

Hart voor samenwerking

Bij de ontwikkeling van de zorgprestatie chirurgische verrichtingen wisten de betrokken specialisten onder collega’s in de hele provincie draagvlak en commitment te realiseren. De zorgprestatie wordt breed gedragen door alle Friese chirurgen en dermatologen. Mooi om te zien hoe met de energie van een werkgroep een provinciaal gedragen initiatief wordt ontwikkeld.