Raad van Commissarissen

Pim Gaanderse
Richard Kamman
Bas van Snippenburg
Nicoly Vermeulen
Foto: Jeroen Toirkens

‘Wat Dokterszorg met succes heeft verworven, moet goed worden beheerd’

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Pim Gaanderse blikt terug op 2015. Hij staat stil bij een voorbeeldrol in substitutie, een mijlpaal voor de Dokterswacht en de betrokkenheid van medewerkers.

Wat voor jaar was 2015 voor Dokterszorg?

‘Jaren van Dokterszorg lijken deels op elkaar, maar deels ook helemaal niet. De dynamiek binnen Dokterszorg is groot. Er gebeurt altijd wel wat nieuws en er worden elk jaar nieuwe initiatieven genomen. Omdat de snel veranderende wereld om nieuwe ideeën vraagt, maar ook omdat de organisatie zelf innovatief is.’

Welke nieuwe initiatieven zag u dit jaar?

‘Dokterswacht Friesland weet met de ontwikkeling van Spoedzorgpleinen succesvol in te spelen op de veranderingen in de eerstelijnszorg. Na Heerenveen, is recentelijk een Spoedzorgplein in Sneek geopend. In Leeuwarden en Drachten zijn ze in ontwikkeling. En Doktersdiensten zette flinke stappen in onder meer ketenzorg, nam het voortouw in substitutie en in de ontwikkeling van anderhalvelijnszorg.’

Door substitutie komen er meer taken op het bordje van de huisarts te liggen. Dokterszorg wil de huisarts ontzorgen, maar wordt die nu juist niet meer belast?

‘Substitutie is een onvermijdelijke ontwikkeling, op landelijk niveau ingezet. Daar ontkomen we niet aan. Doktersdiensten ontzorgt de huisarts in het proces en zet zich in voor goede afspraken voor huisartsen. Het is bijzonder dat in Friesland zoveel huisartsen gezamenlijk optrekken om substitutie goed te regelen. Daarmee vervullen we landelijk een voorbeeldrol.’

Op welke jaarresultaten bent u het meest trots?

‘In 2015 hebben opnieuw meerdere hagro’s zich aangesloten bij de Dokterswacht, waarmee we voor bijna alle huisartsen in Friesland – exclusief de Waddeneilanden – de huisartsenzorg tijdens avond, nacht, weekend en op feestdagen verzorgen. Een mijlpaal! Ook is in 2015 de overname van het Huisartsenlaboratorium (HAL) ingezet. Als dat in 2016 rondkomt, breidt de holding zich opnieuw uit met een waardevol onderdeel. Ook ben ik trots op de enorme betrokkenheid van alle medewerkers. Dokterszorg weet zich alleen met succes te ontwikkelen, omdat de medewerkers in staat en bereid zijn mee te groeien.’

Hoe omschrijft u de relatie tussen Dokterszorg en de Raad van Commissarissen?

‘We zijn kritisch, maar denken ook constructief mee. We houden afstand, maar zijn tegelijkertijd betrokken. Het is de kunst om daarin het evenwicht te vinden. We willen niet te dicht op de huid van bestuurder en directie zitten. Het is belangrijk dat zij de ruimte hebben om hun werk te doen.’

Wat is de belangrijkste opdracht voor Dokterszorg op dit moment?

‘De organisatie is in korte tijd snel gegroeid, maar groei is geen doel op zich. Wat de organisatie met succes heeft verworven, moet nu goed worden beheerd. Alleen zo blijft de organisatie gezond.’