Doktersacademie

Hart-stikke goed!

In 2016 organiseerde Doktersacademie Friesland meer scholingen dan ooit en hadden we nog nooit zoveel deelnemers. We zijn er trots op dat we dat met onze relatief kleine club voor elkaar hebben gekregen. Dat is vooral te danken aan de grote inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, werkgroepleden en deskundigen om ons heen. Zij zijn altijd bereid om mee te denken en staan ons bij met raad en daad.

Trots zijn we ook op de triagescholing die we organiseerden voor Defensie (doktersassistentes van de Marine). We hebben veel zaken opgepakt en met een goed resultaat afgerond.

Hart vooruit

De Doktersacademie is gegroeid in aantal scholingen, aantal deelnemers, aantal verschillende soorten scholing en in omzet. Ook zijn we gegroeid als team, waarbij de samenwerking met elkaar, onze collega’s, de werkgroepleden en deskundigen een coherent geheel werd. Ook worden we meer en meer een gewaardeerd kennis- en netwerkorgaan binnen de eerste- en tweedelijnszorg in Friesland en worden we steeds vaker uitgenodigd om mee te denken in kwaliteitsvraagstukken.

Hart voor de huisarts

  • De huisarts hoeft niet na te denken over verplichte scholing: als iets verplicht is wordt hij vanzelf uitgenodigd. Wij zoeken uit welke verplichtingen er gelden en zorgen ervoor dat de huisarts na afronding van de scholing aan alle eisen voldoet.
  • Ditzelfde geldt voor medewerkers van de huisarts: ook over hun scholingsverplichtingen hoeft niet te worden nagedacht.
  • De bijeenkomsten die we organiseren zijn dichtbij, waardoor iedereen zo min mogelijk reistijd heeft.
  • Bij scholingsvraagstukken op maat komen we naar de huisarts toe en bieden we praktische oplossingen. Wat bij de Doktersacademie wordt neergelegd wordt serieus opgepakt.
  • De huisarts hoeft niet na te denken over bij wie hij een vraag neerlegt. Als de Doktersacademie wordt gebeld, brengen wij het onder bij de juiste medewerker (één loket).

De kracht van de keten

De Doktersacademie heeft in 2016 intensief samengewerkt met onder meer Ketenzorg Friesland. Door korte lijnen en regelmatige afstemming hebben we samen veel voor elkaar gekregen. Ook is de samenwerking met de ziekenhuizen, Izore, Dokterscoop, de kaderhuisartsen (huisartsen met een specialisme) en talloze docenten heel plezierig en constructief verlopen. Voor de Doktersacademie is de samenwerking met de verschillende werkgroepleden (Werkgroepen van Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg, Doktersassistenten, Physician Assistant & Verpleegkundig Specialisten, Praktijkondersteuner-GGZ en Texelcommissie) en de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) essentieel. We zijn dan ook heel blij met hun enthousiaste en positief kritische inzet!

Samen beter maken

Voor sommige professionals binnen de huisartsenzorg is het lastig om een goed scholingsprogramma van de grond te krijgen. Zo is het nog niet gelukt om de scholingen voor de Praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ) succesvol in de markt te zetten. Daarom hebben we besloten om in 2017 een andere aanpak voor deze professionals te kiezen. Ook hebben we geleerd van verschillende nieuwe projecten, zoals casuïstiekavonden voor Ketenzorg Friesland en Regionale Ketenzorg Bijeenkomsten. In 2017 pakken we zaken meer regionaal op. Tot slot moeten we oppassen dat we niet teveel willen organiseren, omdat de agenda’s van onze doelgroepen al overvol zitten. We moeten ons concentreren op scholing die noodzakelijk is.

Hart voor de toekomst

  • We willen in 2017 de samenwerking binnen de organisatie verder optimaliseren en daarmee de Doktersacademie verder professionaliseren.
  • Wij willen proberen om onze doelgroep uit te breiden binnen de (huisartsen)zorg, dit ook omdat de agenda’s van onze doelgroep al behoorlijk vol zitten. We zullen samen met huisartsen zoeken naar andere aanbiedingsvormen om scholingen in de agenda’s passend te maken.
  • Ook willen we meer tijd investeren in kwaliteitsvraagstukken binnen de eerste en tweede lijn en hierin een belangrijke netwerkrol vervullen.

2016 in cijfers

170 170 scholingsbijeenkomsten in 2016 georganiseerd
70 70 scholingsbijeenkomsten voor huisartsen georganiseerd
20 20 scholingsbijeenkomsten voor doktersassistentes georganiseerd
28 28 scholingsbijeenkomsten voor praktijkondersteuners georganiseerd
40 40 scholingsbijeenkomsten voor Dokterswacht Friesland georganiseerd
10 10 scholingsbijeenkomsten voor overige doelgroepen georganiseerd
2.050 2.050 cursisten
740.000 740.000 euro omzet, waarvan 527.000 euro cursusopbrengsten
2,4 2,4 fte bij Doktersacademie Friesland (3 kantoormedewerkers)
1 1 trainer voor 8 uur per week