Praktijkmanagement

Hart-stikke goed!

Wij zijn trots op het btw-vrij aanbieden van praktijkmanagement aan de huisartsen, de groei van het aantal samenwerkingsverbanden in Friesland en de uiteindelijke resultaten van praktijkmanagement. Landelijk loopt Friesland met praktijkmanagement voorop. Het concept is een voorbeeld voor veel andere regio’s.

Voorbeelden van successen van praktijkmanagers die huisartsen noemen:

 • Implementatie van het Landelijk Schakelpunt (LSP) in de praktijk
 • Meekijkconsult oogheelkundige zorg
 • Overgang naar gelijke huisartseninformatiesystemen (HIS’en)
 • Opzetten van een juridisch samenwerkingsverband van huisartsenpraktijken in de vorm van een coöperatie
 • Gemeentelijke financiering POH GGZ Jeugd
 • Gezamenlijk accrediteren en een gezamenlijk kwaliteitssysteem binnen één huisartsensamenwerkingsverband (HAS)
 • Opzetten geriatrisch netwerk, organiseren van Multidisciplinair Overleg (MDO) en implementeren van geïntegreerde ouderenzorg
 • Optimalisatie ICT en implementatie e-health
 • Organiseren en implementeren praktijkovername, dankzij samenwerking tussen praktijkmanagers en huisartsen in de regio, na plotselinge uitval huisarts

Hart vooruit

Uitbreiding van het aantal huisartsensamenwerkingsverbanden (HAS’en) met een praktijkmanager van twaalf naar zeventien. Zeventien HAS’en zijn ongeveer tachtig praktijken. Binnen een HAS werken minimaal drie huisartsenpraktijken samen.

Hart voor de huisarts

 • Meer tijd voor patiëntenzorg door ondersteuning in de bedrijfsvoering, personeelsmanagement en samenwerking binnen en tussen HAS’en.
 • Kwaliteitsverbetering door (gezamenlijke) accreditering, delen zorgprotocollen, scholing en intervisie en lean werken.
 • Zorgvernieuwing ontwikkeld en geïmplementeerd op het gebied van substitutie en samenwerking in multidisciplinaire teams, wijkteams en zorginstellingen.

De kracht van de keten

De praktijkmanagers van de HAS’en in de regio Leeuwarden sloegen de handen ineen, toen er plotseling een huisartsenpraktijk moest worden overgenomen. Binnen drie maanden is de praktijk klaargemaakt voor overname en is er een toekomstbestendig plan gemaakt. Continuïteit van huisartsenpatiëntenzorg in Leeuwarden is hiermee geborgd.

Samen beter maken

Gedurende de inzet van praktijkmanagement moet er blijvend aandacht zijn voor monitoring en evaluatie. Het uitspreken en bespreken van wederzijdse verwachtingen van huisartsen is van belang voor de inzet van de praktijkmanagers, waarbij Doktersdiensten de uitkomsten van praktijkmanagement voor de HAS’en monitort. Ook is het van belang om de meerwaarde van praktijkmanagers zichtbaar te maken en te houden voor individuele praktijken. Huisartsen moeten zich daadwerkelijk ‘ontzorgd’ voelen door de praktijkmanagers.

Hart voor de toekomst

 • Verder ontzorgen van en samenwerken met de huisartsen.
 • Lokale en regionale netwerken opzetten in de eerste lijn, waarin wijkteams, wijkverpleging en factteams (GGZ) optimaal samenwerken.

2016 in cijfers

17 17 huisartsen- samenwerkings- verbanden
19 19 praktijkmanagers
80 80 praktijken bediend
3 3 intervisiegroepen
245.000 door de 80 huisartsprakijken worden 245.000 patiënten bediend