Zorgvernieuwing

Hart-stikke goed!

Dankzij goede samenwerking is het gelukt om op twee spoedpleinen de volledige ontvangst en inschrijving van alle patiënten te verzorgen. De spoedpleinen zijn een mooi voorbeeld van zorgvernieuwing in Friesland. Hiermee geven we de poortwachtersrol op een nieuwe wijze vorm, tot volle tevredenheid van de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van de ziekenhuizen.

Met goed opgeleide triagisten wordt ook de zelfverwijzer – de patiënt die onverwacht binnenkomt met een hulpvraag – adequaat beoordeeld (getrieerd) en vervolgens naar het juiste ‘loket’ geleid: meestal naar de huisarts en soms (in ongeveer 15% van de gevallen) naar de SEH. De nieuwe samenwerkingsvorm in Sneek en het al langer bestaande spoedplein in Heerenveen zijn geëvalueerd en door zowel de SEH als Dokterswacht positief beoordeeld. Een patiëntervaringsonderzoek in 2017 maakt mogelijk de winst voor de patiënt (één loket bij spoed zonder eigen risico) inzichtelijk.

Hart vooruit

Een grote, interne stap voorwaarts is de intrede van de fysieke triage; een landelijk unicum. Er zijn opleidingen in verzorgd, er wordt gewerkt aan certificering en aan verdere doorontwikkeling. We maken video-opnamen van fysieke triages, om er vervolgens via audits van te leren. De fysieke triage is een succesvol werkconcept, dat elders in Nederland met belangstelling wordt gevolgd.

Hart voor de huisarts

De huisartsenposten op de spoedpleinen in ziekenhuizen ontzorgen misschien niet direct de huisarts, maar wel de SEH van het ziekenhuis. Omdat meer patiënten de huisartsenpost bezoeken en minder de SEH, neemt de werkdruk op SEH’s af.

Huisartsen voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid (vanuit de Landelijke Huisartsenvereniging Kring Friesland en de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland) om de kosten voor de zorg beheersbaar te houden en de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Eigenlijk neemt de huisarts er juist – en dus bewust – werk bij in het belang van zinnige en zuinige patiëntenzorg.

De kracht van de keten

Als spoedzorg buiten kantoortijden nodig is, hebben patiënten twee opties: met spoed een huisarts of met spoed een ambulance. Dus: 112 (direct levensbedreigend) of 0900 – 112 7 112 (spoedeisende huisartsenzorg) bellen. Als de triagist van het TriageCenter een patiënt in direct levensbedreigende omstandigheden beoordeelt, wordt de oproep doorgezet naar de 112-meldkamer. De meldkamer doet omgekeerd hetzelfde als een patiënt wel spoedzorg nodig heeft, maar de situatie niet direct levensbedreigend is. Ook op de huisartsenpost wordt op dezelfde manier binnen de keten doorverwezen. Bij acute, levensbedreigende of complexe problematiek gaat een patiënt naar de SEH. Bij spoedzorgvragen van een ander karakter (verreweg de meeste gelukkig) kan een patiënt ‘gewoon’ naar de huisarts.

Samen beter maken

Dokterswacht Friesland heeft met zorgverzekeraars ervoor gekozen meer werk te gaan doen via de spoedpleinen. Het belang van een structurele financiering en het maken van meerjarenafspraken met een zorgverzekeraar zijn hiervoor essentieel.

Hart voor de toekomst

Kansen voor 2017 liggen in het uitbreiden van de werkwijze voor de huisartsenposten in Drachten en Leeuwarden. Een andere kans voor 2017 is de uitbreiding van post Dokkum met dezelfde diagnostische mogelijkheden als op de andere huisartsenposten in de regio. Voor Dokkum zou het een welkome toevoeging zijn.

2016 in cijfers

2 2 spoedpleinen
4 4 baliemedewerkers door Dokterswacht overgenomen van Antonius ziekenhuis
2.204 2.204 zelfverwijzers in Sneek
1.621 1.621 zelfverwijzers in Heerenveen
30 30 medewerkers
2 2 huisartsenposten
1 1 clustermanager
12 12 chauffeurs voor de huisartsenposten Sneek en Heerenveen