Ondernemingsraad

‘De verschillende onderdelen van Dokterszorg weten elkaar meer te vinden’

De Ondernemingsraad (OR) van Dokterszorg Friesland behartigt en bewaakt de belangen van de organisatie én alle medewerkers. In 2016 keek de OR kritisch mee naar een mogelijke uitbreiding van de activiteiten en voerden de leden gesprekken met diverse medewerkers.

Wat stond bovenaan jullie agenda in 2016?

‘De meeste tijd en energie ging zitten in de mogelijke uitbreiding van de activiteiten met de overname van het Huisartsen Laboratorium (HAL). We hebben ons als OR uitgebreid verdiept in deze optie en advies ingewonnen van een extern adviseur. Zodat we uiteindelijk een goed beeld hadden van de voors en tegens. Mede op basis van ons advies is besloten om de transitie van het HAL niet door te laten gaan.’

Welke rol heeft de OR bij dit soort strategische keuzes?

‘Wij zijn er om beleid zorgvuldig te toetsen aan het belang van de organisatie en daarmee aan het belang van alle medewerkers. Daarvoor kijken we, vanuit een onafhankelijke positie, of plannen passen binnen wet- en regelgeving én binnen de strategie van onze organisatie.’

Wat hebben jullie nog meer gedaan in 2016?

‘Vanuit het communicatieplan OR hebben we gesprekken gevoerd met P&O en een afspiegeling van medewerkers en managers van de organisatie. Doel was om een beeld te krijgen van hun organisatie-onderdeel. Hoe staan ze ervoor? En waar liggen verbeterkansen. In 2017 gaan we hier verder mee.’

Wat kan er volgens de OR op dit moment beter binnen Dokterszorg?

‘Communicatie is een belangrijk aandachtspunt. Informatie-uitwisseling tussen manager en medewerkers is van belang, bijvoorbeeld op het moment dat er successen worden behaald. Daarnaast is het belangrijk om plannen en doorgevoerd beleid te evalueren en waar nodig bij te stellen.’

Dokterszorg is een soort keten, van verschillende onderdelen die elkaar versterken.
Hoe kijken jullie naar deze keten?

‘We zien die keten steeds krachtiger worden. Er ontstaan steeds meer verbindingen binnen de organisatie. Dokterszorg en de verschillende onderdelen – Dokterswacht, Doktersdiensten, Ketenzorg en Doktersacademie – weten elkaar meer te vinden, spreken over en weer verwachtingen naar elkaar uit en durven ook knelpunten te benoemen. De onderdelen versterken elkaar, maar kunnen dat nog meer doen.’

Welke keten, ofwel samenwerking, is volgens jullie belangrijk voor Dokterszorg?

‘De samenwerking tussen huisartsen en de organisatie is heel belangrijk. Het werk van de huisarts is enorm in ontwikkeling. Dokterszorg Friesland moet in verbinding blijven met de huisartsen, om passende ondersteuning te kunnen bieden.’