Raad van Commissarissen


Pim Gaanderse Richard Kamman Bas van Snippenburg Nicoly Vermeulen

‘De betrokkenheid van huisartsen is groot’

Namens de Raad van Commissarissen blikt Nicoly Vermeulen terug op een bewogen jaar voor Dokterszorg Friesland. Met een lastige vervoersaanbesteding, de aanstelling van een nieuwe bestuurder en de verdere uitbreiding van Ketenzorg Friesland.

Eerst die vervoerskwestie maar. Hoe zat het precies?

‘Omdat het contract verliep, hebben we in 2016 het huisartsenvervoer van Dokterswacht Friesland opnieuw moeten aanbesteden. Dit was een intensief proces, waarbij continuïteit van de diensten en behoud van de huidige chauffeurs belangrijk waren. Meerdere partijen hebben zich gemeld bij de aanbesteding, er ontstond veel onrust in het werkveld en met één partij hebben we zelfs een juridisch geschil moeten slechten. Uiteindelijk is het goed gekomen. De rechter stelde ons in het gelijk, een groot deel van de chauffeurs is overgenomen van de vorige vervoerder en het huisartsenvervoer verloopt goed.’

Welke ontwikkeling binnen de holding is u bijgebleven?

‘Na in 2014 en 2015 een stevige basis te hebben gelegd, kon Ketenzorg Friesland in 2016 oogsten en uitbreiden. Er kwam een nieuwe keten, rondom astma, uit de startblokken en Ketenzorg startte verschillende veelbelovende pilots. Ik verwacht dat het aantal ketens blijft toenemen, vooral omdat De Friesland Zorgverzekeraar graag wil dat er nog meer wordt samengewerkt in de verschillende ketens.’

In Sneek en Heerenveen heeft Dokterswacht Friesland inmiddels een
huisartsenpost op een spoedplein. Komen er nog meer spoedpleinen?

‘We willen graag ook een spoedplein in het MCL in Leeuwarden. De spoedeisende hulp wordt daar momenteel verbouwd. Een goed moment om direct een huisartsenpost te realiseren. We zijn over de financiering hiervan in gesprek met de zorgverzekeraar en willen graag een meerjarenafspraak maken. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken.’

Wat gebeurde er nog meer in 2016?

‘Een aantal huisartsen sloot zich aan bij Dokterswacht Friesland. Op de Waddeneilanden na, zijn nu alle huisartsen in Friesland aangesloten bij de Dokterswacht. Er is eind 2016 een nieuwe directeur voor de holding aangesteld, die in 2017 is begonnen. We hebben onze ICT-systemen tegen het licht gehouden, verbeterd en veiliger gemaakt. En het Huisartsen Rampen Opvang Plan, kortweg HAROP, is verder ontwikkeld. In het plan staat hoe huisartsen samenwerken in geval van een ramp of crisis. De HAROP-coördinatoren kregen een nieuwe opleiding aangeboden, waaraan veel van hen hebben deelgenomen.’

Wat wordt het belangrijkste speerpunt van 2017?

‘In 2016 hebben we gesproken over de rolverdeling tussen bestuurder, RvC en AVA. In 2017 richten we ons op een nieuwe meerjarenstrategie voor de holding. Waarom bestaat Dokterszorg? Zijn we een puur uitvoerende organisatie of houden we ons ook bezig met strategie en onderhandelen we met de zorgverzekeraar? Waar willen we zijn in 2020? Die keuzes maken we samen met de AVA. Zij zijn als eigenaar van de holding in de lead. En dat is in de praktijk ook zo. Ik merk dat de betrokkenheid van huisartsen bij Dokterszorg groot is en dat ze graag hun bijdrage aan de organisatie leveren. Dat is heel positief.’