Trots op

Section icon

Passie en loyaliteit

Daarmee zetten al onze medewerkers zich in voor huisartsen én patiënten.

Springplankproject springt in het oog

Friesland is een van de vier regio’s in Nederland die deelneemt aan het springplankproject.

Dokterswacht Friesland en de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (RAV) werken hierin samen om de zorgcoördinatie verder te ontwikkelen. Doel: de juiste zorg op de juiste plaats.
Het springplankproject heeft landelijke bekendheid gekregen en daarom wordt Dokterswacht regelmatig uitgenodigd om in het land presentaties te houden over het project.

Meer inzet van Physician Assistant

De Physician Assistant (PA) is intensiever ingezet om huisartsen op de posten te ondersteunen. Huisartsen zijn blij met deze extra handen; hun werkdruk neemt er duidelijk door af.

Verbetering in overdracht van patiëntinformatie

Niet alleen de huisarts, maar ook andere medewerkers van de huisartsenpraktijk kunnen patiëntinformatie overdragen aan de huisartsenpost. Die mogelijkheid is gecreëerd in het informatiesysteem HIS-HAP.

Ambities 2018

  • Samenwerkingsafspraken realiseren met een thuiszorgorganisatie over de inzet van wijkverpleegkundigen.
  • Toegang tot ELV’s (eerstelijnsverblijf bedden) tijdens ANW-uren (avond/nacht/weekend) verbeteren. Een ELV-bed is bedoeld voor een kortdurende (max. 6 weken) opname voor als het thuis niet meer gaat. Er is dan meer zorg nodig dan thuis geboden kan worden, maar een ziekenhuisopname is niet nodig.
  • TriageCenter samen met ketenpartners doorontwikkelen tot een provinciaal zorgcoördinatiecentrum.
  • Implementeren nieuw softwarepakket voor het inplannen van diensten voor huisartsen en assistenten.
  • Samenwerking met de Spoedeisende Hulp (SEH) van Medisch Centrum Leeuwarden door verbouw oude SEH naar vernieuwde huisartsenpost.
  • Samenwerking met de SEH van ziekenhuis Nij Smellinghe in 2018 gerealiseerd.

Aaltje de Vries,

kwaliteitsmedewerker Dokterswacht

'TIJD voor kwaliteit'

Aaltje de Vries,

kwaliteitsmedewerker Dokterswacht

'Terugkijken, analyseren en van daaruit een stap vooruit zetten. In de stap vooruit richt ik mij vooral op het aanpassen van richtlijnen en instructies. Juist deze bijdrage te kunnen leveren aan de ondersteuning van medewerkers, zorgt ervoor dat in mijn werk ‘tijd voor kwaliteit’ altijd vooropstaat.'

Section icon

2768

oproepen gemiddeld per week op het TriageCenter

Section icon

35

procent van de hulpvragen krijgt een hoge urgentie (U2)

Section icon

40000

hulpvragen gaan over kinderen en jongeren

Section icon

20000

hulpvragen komen van 80-plussers

Section icon

15400000

is het kostenbudget van 2017