Trots op

Section icon

Meer tijd en kwaliteit voor de huisarts

Huisartsen krijgen door de inzet van een praktijkmanager meer tijd voor patiëntenzorg. De praktijkmanager ondersteunt in de bedrijfsvoering, personeelsmanagement en samenwerking binnen en tussen HAS’en (huisartsensamenwerkingsverbanden). Ook draagt praktijkmanagement bij aan de verbetering van kwaliteit van de praktijkvoering door (gezamenlijke) accreditering, delen van zorgprotocollen, scholing en intervisie.

Goede afspraken

Het was een spannend jaar. We voerden veel gesprekken met de zorgverzekeraar over de inhoud en meerwaarde van praktijkmanagement en om te komen tot een tarief voor de inzet van een praktijkmanager. Met resultaat: voor 2018 zijn goede afspraken gemaakt.

Functie praktijkmanager kracht bijgezet

Hoe sterker praktijkmanagement zich kan presenteren als een functie met grote meerwaarde voor de huisartsenpraktijk of het ontlasten van de individuele huisarts, hoe sterker praktijkmanagement ingebed raakt in de organisatie.

Meer samenwerking

Wij zijn trots op de groei van het aantal samenwerkingsverbanden in Friesland en de uiteindelijke resultaten van praktijkmanagement!

Ambities voor 2018

De ambitie voor praktijkmanagement ligt in 2018 op nog meer samenwerking van huisartsen en in netwerken met gemeente, VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg), wijkverpleging, ROS, zorgverzekeraar en GGZ. Verder willen we in 2018 in ieder geval de praktijken begeleiden bij de implementatie van de wet AVG.

Section icon

20

HAS'en hebben een praktijkmanager van Doktersdiensten in dienst

Section icon

81

praktijken worden door Doktersdiensten bediend

Section icon

19

praktijkmanagers in dienst van Doktersdiensten