Banner

Dokterszorg

Hart-stikke goed!

De groei van onze holding vraagt om een stevige en solide basis. We willen sterker worden en de mogelijkheden uitbreiden om huisartsen en huisartsenzorg goed te faciliteren. Daarom vond in 2015 intern een grote verandering plaats. De staf werd geherstructureerd. Stafonderdelen die tot 2014 volledig waren verbonden aan de Dokterswacht zijn opgenomen in de holding, zodat ze ook de divisie Doktersdiensten kunnen ondersteunen. Een directie werd gevormd en de afdeling Bedrijfsvoering werd opgezet ten dienste van beide divisies: Dokterswacht en Doktersdiensten.
Deze herstructurering verliep hart-stikke goed!

De Doktersacademie ging door met interessante bijscholingen, Ketenzorg rolde een nieuwe keten CVRM-Astma uit, de Dokterswacht bleef de avond- nacht- en weekenddiensten goed organiseren en er werd een bedrijfsonderdeel praktijkmanagement neergezet. De staf bleef tijdens de herstructurering krachtig overeind staan en zette het dagelijks werk onverkort door.
Met de ondersteuning die ze kregen, konden Dokterswacht én Doktersdiensten Friesland mooie dingen voor huisartsen blijven doen. Zo bleven we nauw verbonden met de huisarts, ondanks onze groei en doorontwikkeling van interne processen.
Ook werden in 2015 twee huisartsen als medisch adviseur verbonden aan onze organisatie. Het was eerst wennen en zoeken naar een samenwerking die zowel hen als Dokterszorg het meeste oplevert. Dat is gelukt. Positie en verantwoordelijkheden zijn inmiddels helder. Naast hun medische inbreng, brengen de medisch adviseurs ook verbondenheid mee. Daarom blijven ze in 2016 betrokken bij Dokterszorg.
Intern hebben we onze zaken goed op orde, zodat we ons in 2016 weer meer naar buiten kunnen richten. Naar het terrein van de huisartsenzorg, daar waar ons hart ligt.

Banner

Hart vooruit

De organisatie is verstevigd, met stafondersteuning voor alle divisies. De directie is gegroeid en we zijn erin geslaagd meer en meer als team op te treden. Na het pionieren in de eerste jaren van de holding, hebben we nu de basis gelegd voor professionele doorontwikkeling. Stafleden die vaak los van elkaar werkten, zijn samengebracht in één bedrijfsonderdeel en kunnen hun aanbod meer gezamenlijk en meer gericht afstemmen op de divisies.

Een belangrijke stap vooruit was de verhuizing naar een nieuw en prachtig pand begin 2015, waar alle stafmedewerkers én het TriageCenter van de Dokterswacht onder één dak zitten.
In het nieuwe kantoor aan de K.R. Poststraat kunnen we huisartsen ‘ontzorgen’ met meer overlegruimtes, opleidingen en compleet verzorgde bijeenkomsten. Van deze mogelijkheden wordt steeds meer gebruik gemaakt.

Hart voor de huisarts

  • De holding ondersteunt de divisies, zodat die hun ontzorgende diensten aan de huisartsen optimaal kunnen leveren.
  • Dokterszorg Friesland is van en voor huisartsen. Onze bedrijfsvoering kan daarom alleen solide zijn als we nauw verbonden blijven met de huisartsen. We zorgen ervoor dat de strategie, beleid en diensten van alle bedrijfsonderdelen aansluiten bij de behoeften en wensen van de huisarts.
  • We zorgen voor een goede en strategische afstemming met de Aandeelhoudersvergadering, de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad en met de Algemene Ledenvergadering van de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland (OHF).
  • Verder verbindt de holding zich met strategisch belangrijke partners als De Friesland Zorgverzekeraar, de Friese ziekenhuizen, GGZ Friesland en andere relevante stakeholders.
Banner

Let op!

Wanneer je bezig bent met de herinrichting van interne processen, moet je het contact met de buitenwereld niet verwaarlozen. Dokterszorg is een dynamische organisatie met ambitie. Terwijl we groeien, moeten we in verbinding blijven met de Friese huisartsen. Want aan hen ontlenen we uiteindelijk onze grootste kracht. Daarom gaan we de verbinding met ‘buiten’ in 2016 verder versterken.

Het vervullen van belangrijke interne vacatures bleek lastiger dan gedacht. Met onze hoge ambities stellen we kennelijk ook hoge eisen aan sollicitanten.
De vacature directeur Doktersdiensten en de vacature adviseur strategische communicatie bleven lang onvervuld, maar gelukkig zijn voor beide functies goede kandidaten gevonden. Met hen kunnen we verder bouwen aan Dokterszorg Friesland.

Hart voor samenwerking

Intern werd samenwerking en saamhorigheid duidelijk zichtbaar tijdens de verhuizing, naar ons nieuwe pand. Een kleine groep trof voorbereidingen, maar uiteindelijk voelde iedereen zich betrokken bij deze vrij grote operatie.

Buiten de holding zette de mooie samenwerking met de huisartsen in onze provincie zich voort. Een samenwerking waaraan we beiden kracht ontlenen. Op spannende en cruciale momenten kunnen we op elkaar rekenen.

Ook de samenwerking met toezichthouders, Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering van Aandeelhouders en – meer intern – de Ondernemingsraad was in 2015 succesvol. Hun betrokkenheid is altijd kritisch en constructief.

Terugblik

In 2015 had ik hart voor huisartsen in Friesland!

Allette Bakker

Medewerker frontoffice Dokterszorg

Eerst heb ik met veel plezier, samen met mijn collega, de Frontoffice van Dokterszorg Friesland vormgegeven. Daarna begeleidde ik de communicatie tussen huisarts en patiënt rondom de aansluiting van onder meer huisartsenpraktijk Koudum bij Dokterswacht Friesland. Bijna alle huisartsenpraktijken zijn nu aangesloten bij de Dokterswacht. Het geeft mij een goed gevoel dat ik daaraan mijn steentje mocht bijdragen!

Banner

Terugblik

Inzetten voor een maatschappelijk bewogen organisatie

Avatar
Wietze Verduijn

Senior Financial bij Dokterszorg

Werken met cijfers vind ik prachtig, een uitdaging. Ik zou het overal kunnen doen, maar toen ik in 2013 bij Dokterszorg Friesland solliciteerde, deed ik dat met een doel: ik wilde me inzetten voor een maatschappelijk bewogen organisatie. Bij Dokterszorg kan ik, ook al is het indirect, bezig zijn voor de medemens. Door de zorg financieel zo efficiënt, effectief én duurzaam mogelijk in te richten.’ We hebben geen winstdoel, maar we moeten wel kritisch naar de cijfers kijken: kan het allemaal uit en hoe kan het nóg beter voor de zorg en vooral voor de patiënt? Best een uitdaging binnen het snel veranderende zorglandschap. Een mooi voorbeeld van goedkopere, maar duurzame zorg is de “anderhalvelijnszorg”. Zorg die een gespecialiseerde huisarts kan uitvoeren zodat er geen nodeloos hoge ziekenhuiskosten worden gemaakt en waarmee er meer tijd is voor de patiënt. Over de financiële kant hiervan meedenken is mooi. Zo krijgen cijfers écht betekenis.

2015 in cijfers

Icon

Nieuw stafkantoor

1

Icon

huisartsen als medisch adviseur

2

Icon

leden in de Raad van Commissarissen

3

Icon

Leden in de Ondernemingsraad, die medezeggenschap in 2015 met veel energie verder ontwikkelden

6

Icon

Leden verbonden aan ons strategisch directie-overleg

7

Icon

Huisartsen die de Aandeelhoudersvergadering vormden

7

Icon

Gemiddelde cijfer dat de Doktersacademie kreeg voor haar opleidingsaanbod in 2015

8,4

Icon

Enthousiaste stafmedewerkers hebben hart voor de huisartsenzorg!

27

Icon

Dit aantal nieuwe medewerkers mocht de totale holding in 2015 verwelkomen

61

Icon

Aantal huisartsen dat op enige wijze is verbonden aan Dokterszorg

75

Icon

Totaal aantal medewerkers aan het eind van 2015

214

Icon

Jaar van de doorontwikkeling

2016

Icon

Visie op diagnostiek binnen huisartsenzorg, opgesteld samen met Izore

2020

Icon

Omzet

€26.000.000