Banner

Doktersacademie

Hart-stikke goed!

In 2015 hebben wij meer scholingen georganiseerd, meer verschillende onderwerpen op de agenda kunnen zetten en meer deelnemers kunnen verwelkomen dan in 2014. We zijn ten opzichte van 2014 dus opnieuw gegroeid. Ook in omvang; met ingang van 1 maart 2015 werken er drie vaste medewerkers bij de Doktersacademie. In 2015 is tevens een nieuwe PAM (perifeer accreditatie medewerker) aangesteld en ingewerkt. De ‘Burgumer reeks’ en ’Met de assistente van…’, twee evenementen met een relatief korte historie, groeien uit tot een succesvolle traditie. Ook de Triodag, die al langer elke twee jaar wordt georganiseerd, was een groot succes. In 2015 is onze instellingsaccreditatie voor zowel huisartsen als doktersassistentes opnieuw verlengd. Ons gemiddelde cijfer op de evaluaties over alle scholingen tot nu toe is een 8,4!

Banner

Hart vooruit

De Doktersacademie is inmiddels niet meer weg te denken uit het huisartsenzorglandschap in Friesland. We worden door allerlei partijen gevonden en steeds vaker al in een vroeg stadium gevraagd om mee te denken. In toenemende mate werken we samen met ziekenhuizen en andere instellingen in Friesland.

Hart voor de huisarts

  • De huisarts kan zich concentreren op de inhoud en kan alle organisatorische aspecten met een gerust hart uit handen geven. Door de huisartsen te betrekken bij de inhoud, wordt geborgd dat de deskundigheidsbevordering goed aansluit op hun wensen en behoeften in de praktijk.
  • Met een gevarieerd en relevant aanbod zorgt de Doktersacademie voor de deskundigheidsbevordering van de medewerkers in de huisartsenpraktijk. Daardoor kan de huisarts erop vertrouwen dat zijn medewerkers goed geschoold zijn en blijven.
  • Door de administratie rond toetsgroepen en accreditatie goed te regelen en uit te voeren, nemen we de huisartsen administratieve werkzaamheden uit handen.
  • De Doktersacademie is vrijwel altijd bereid en beschikbaar om mee te denken in (individuele) kwaliteitsvraagstukken en samen te werken aan praktische oplossingen.

Terugblik

In 2015 had ik hart voor het zo goed en zo snel mogelijk helpen van alle medewerkers van de huisartsen in Friesland.

Janna Mijnheer

Medewerker Deskundigheidsbevordering Doktersacademie

Door al hun vragen te beantwoorden en ze de juiste handvaten te bieden, heb ik eraan bijgedragen dat ze hun werk zo goed mogelijk konden doen en met zoveel mogelijk plezier. Volgens mij ben ik daarin geslaagd, gelet op de positieve reacties die ik krijg. Medewerkers zijn tevreden over onze ondersteuning en waarderen de snelheid waarmee we antwoord geven.

Let op!

De Doktersacademie had in 2015 meer initiatief kunnen nemen. Soms stelden we ons wat te afwachtend en bescheiden op, waardoor bepaalde ideeën niet tot uitvoer kwamen. De Doktersacademie staat voor kwaliteit en nascholing, maar in 2015 lag de focus meer op nascholing en was kwaliteitsbeleid wat onderbelicht. We zijn bezig met veel verschillende projecten. Het vinden van een goede balans en het stellen van de juiste prioriteiten blijven daardoor een uitdaging.

Hart voor samenwerking

In 2015 is de samenwerking met Ketenzorg Friesland verder uitgebreid. Samen hebben we verschillende projecten opgepakt. Door deze projecten regelmatig te evalueren, verloopt de samenwerking steeds beter. Voor de Doktersacademie is de samenwerking met de werkgroepen deskundigheidsbevordering van groot belang. Deze samenwerking verloopt naar volle tevredenheid. Samen realiseren we succesvolle scholingen, symposia en andere evenementen.

Terugblik

Heeft hart voor: verbetering en verdieping

Avatar
Alma Hiemstra

Coördinerend post-triagist Dokterswacht, volgt regelmatig cursussen bij de doktersacademie

Mijn werk bij de Dokterswacht kan behoorlijk hectisch zijn. Ondanks de drukte staat de patiënt voor mij altijd centraal. Het geeft voldoening om iemand zo snel en goed mogelijk te helpen en - ook wanneer iemand geen arts hoeft te zien - met een goed gevoel te laten vertrekken. En die hulp kan en wíl ik altijd verbeteren en verdiepen. Bij de Doktersacademie vind ik die mogelijkheid. Naast verplichte scholing volg ik er cursussen op eigen initiatief. Behalve extra kennis, krijg ik er ook de middelen aangereikt om hiermee daadwerkelijk iets te doen in de dagelijkse praktijk. Binnenkort start bijvoorbeeld een cursus voor de omgang met psychiatrie en verslaving. Voor mij heel relevant, omdat ik vaak mensen met deze achtergronden tegenkom tijdens fysieke triage. Wat doe je wanneer verslaafde mensen om extra medicatie vragen? Hoe communiceer je het beste met iemand met een psychische stoornis en hoe herken je de symptomen van een bepaalde drug zo snel mogelijk? Het is informatie waar ik straks echt mee uit de voeten kan, die mij weer extra handvaten kan bieden tijdens het contact met patiënten.

2015 in cijfers

Icon

Deelnemers

1685

Icon

Deelnemers huisarts

297

Icon

Deelnemers doktersassistente

277

Icon

Deelnemers POH-S

289

Icon

Deelnemers POH-GGZ

120

Icon

Deelnemers via Ketenzorg Friesland

325

Icon

Deelnemers via Dokterswacht Friesland

222

Icon

Deelnemers die niet via de Dokterswacht of Ketenzorg kwamen

155

Icon

Scholingsbijeenkomsten

91

Icon

Scholingsbijeenkomsten voor alleen huisartsen

14

Icon

Scholingsbijeenkomsten voor alleen POH-S

17

Icon

Scholingsbijeenkomsten voor alleen Doktersassistentes

29

Icon

Scholingsbijeenkomst voor alleen POH-GGZ

1

Icon

Alle scholing is georganiseerd met

2,5 Fte

Icon

Scholingsbijeenkomsten voor meerdere functiegroepen samen

30