Banner

Hart-stikke goed!

De pilotperiode is met succes afgerond en de module praktijkmanagement wordt structureel voortgezet! De samenwerkingsverbanden zien praktijkmanagement als een grote meerwaarde en voelen zich ondersteund door de praktijkmanagers en Doktersdiensten.

Hart vooruit

  • Het kennisnetwerk van praktijkmanagers is gegroeid.
  • De functie praktijkmanager heeft meer vorm, inhoud en profiel gekregen.
  • De organisatie en coördinatie van praktijkmanagement in heel Friesland is versterkt.

Hart voor de huisarts

  • Meer tijd over voor patiëntenzorg.
  • Ideeën over zorgvernieuwing, zoals substitutie, zijn verder ontwikkeld.
  • Relaties in het veld met collega’s, thuiszorg, gemeentelijke gebiedsteams zijn aangehaald en opgebouwd en voorzien van een structurele onderbouwing.
  • De kwaliteit van praktijkvoering is bevorderd, onder meer via de accreditering van praktijken.
  • Er is een professionaliseringsslag in personeelsmanagement gemaakt.
  • Aan ketenzorgactiviteiten is breder geparticipeerd.
  • Samenwerking wordt bevorderd en verbeterd door middel van missie-/ visiebijeenkomsten en APK-samenwerkingsbijeenkomsten.

Let op!

We hebben geleerd dat er veel aandacht nodig is voor het proces van verandering. De praktijkmanagers werken in een complex, dynamisch veld en zijn echte verandermanagers. Er is aandacht nodig voor de (organisatie)cultuur binnen de huisartsenzorg en de ervaren en objectiveerbare werkbelasting van huisartsen.
Een ander leerpunt is dat met huisartsen continu de integrale doelstellingen van de inzet van praktijkmanagers moet worden besproken. Namelijk: de huisartsen ontzorgen en samenwerking tussen praktijken en zorgvernieuwing stimuleren.

Hart voor samenwerking

De meest succesvolle samenwerking is die tussen de praktijkmanagers en de huisartsen.

Banner

'In 2015 had ik hart voor ...

ELLEN VAN DER VEEN

COÖRDINATOR PRAKTIJKMANAGEMENT DOKTERSDIENSTEN

... huisartsenzorg, huisartsen, patiënten én voor mijn collega-praktijkmanagers!'

'Heeft hart voor: samenwerking'

Avatar
ANJA HOLTKAMP

PRAKTIJKMANAGER DOKTERSDIENSTEN

'Naast het adviseren en in praktische zin ontzorgen van huisartsen, in bijvoorbeeld personeelszaken en het accreditatieproces, bouw je als praktijkmanager aan samenwerking. In de eerste plaats tussen samenwerkende huisartsen of binnen een hagro. Daarbij is het belangrijk dat praktijken hun eigen identiteit behouden en zich herkennen in gezamenlijk aanbod. Ik houd rekening met de mogelijkheden van praktijken, zorg ervoor dat iedereen wordt betrokken en dat samenwerking de patiënt iets oplevert. Dat is wat telt, ook voor de huisarts. Ook zoek ik de samenwerking met andere organisaties en leg ik de verbinding met externe partijen: andere zorgaanbieders, gemeente en zorgverzekeraar. Praktijkmanagers vertegenwoordigen huisartsen in overkoepelende vraagstukken, zoals in de samenwerking met de gemeente op het gebied van jeugd GGZ. Handig, één aanspreekpunt en de huisarts zelf houdt tijd over voor zijn patiënten. Als praktijkmanagers hebben we veel contact. We sparren, delen informatie en leren van elkaar. Dat is waardevol voor ons én voor de praktijken.'

2015 in cijfers

Icon

huisartsen samenwerkingsverbanden

13

Icon

praktijkmanagers

12

Icon

Actief in huisartsenpraktijken (eind 2015)

52

Icon

alle Friese huisartsen

30%

Icon

werkoverleggen

10

Icon

gemiddelde cijfer dat praktijkmanagers aan 'werkplezier' gaven

8,5

Icon

evaluatiebijeenkomsten met coördinator huisartsen van de samenwerkingsverbanden

3