Banner

Hart-stikke goed!

In 2015 is Ketenzorg Friesland succesvol gestart met het aanbieden van het zorgprogramma CVRM (Cardio Vasculair Risico Management). Inmiddels zijn 75 praktijken aangesloten die ruim 20.000 patiënten bedienen. De gestructureerde projectaanpak en uitgebreide ondersteuning aan startende praktijken droegen eraan bij dat de DBC (diagnose-behandelcombinatie) CVRM goed wordt ontvangen door de huisartsenpraktijken.
Naast de DBC CVRM zijn in 2015 ook de voorbereidingen gestart voor een vernieuwd COPD-programma en de introductie van de DBC Astma. De implementatie hiervan staat gepland vanaf het tweede kwartaal 2016.

Banner Banner Banner Banner

Hart vooruit

In 2014 zijn in het project ‘Ketenzorg in Control’ alle ondersteunende processen op orde gebracht. In 2015 betaalden deze processen zich daadwerkelijk uit in een bedrijfsvoering die ‘in control’ is.
Dankzij de inzet van onze huisartsen, ketenpartners en medewerkers konden we ketens dusdanig inrichten dat een onafhankelijke accountant een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven op de jaarrekening 2015. Deze goedkeurende controleverklaring is een kroon op het werk van velen.
Gezamenlijk hebben we een solide basis gelegd en zijn we in staat op een doelmatige en transparante wijze de uitdagingen die voorliggen met vertrouwen aan te gaan.

Hart voor de huisarts

  • In 2015 heeft Ketenzorg Friesland meerjarige afspraken met de zorgverzekeraar kunnen maken voor de DBC’s DM2 en CVRM.
  • Alle aangesloten huisartsenpraktijken zijn in 2015 door onze praktijkbezoekers bezocht. Tijdens deze bezoeken werd, samen met de praktijkondersteuners, gekeken of en hoe de kwaliteit van het (administratieve) zorgproces kan worden verbeterd en geborgd.
  • Door het aanbieden van de nieuwe DBC CVRM heeft Ketenzorg Friesland het dienstenpakket voor de aangesloten huisartsen verder uitgebreid.
  • Ook in 2015 heeft Ketenzorg Friesland samen met VitalHealth de gebruikersvriendelijkheid van het Ketenzorg Informatiesysteem (KIS) verbeterd voor zowel de huisartsenpraktijken als voor onze ketenpartners.
Banner

Terugblik

In 2015 had ik hart voor ons derde zorgprotocol, de eerstelijns keten DBC Cardiovasculair Risico Management.

Merian Hommes-Rozema

Projectmedewerker Ketenzorg Friesland

De voorbereidingen voor dit zorgprogramma waren reeds in 2014 gestart. Dankzij de inzet van een enthousiaste projectleider en een gemotiveerd projectteam was het zorgprogramma in april 2015 gereed om uit te rollen bij de huisartsenpraktijken. Ik mocht deze implementatie coördineren. Met behulp van de ervaringen van de praktijken konden we in de loop van 2015 de nodige verbeteringen doorvoeren in het zorgprotocol. Het project is succesvol: inmiddels ontvangen 20.962 patiënten van huisartsenpraktijken in Friesland CVRM-ketenzorg via Ketenzorg Friesland.'

Let op!

Ketenzorg Friesland staat voor de kwaliteit van zorg. Dit doen wij door continue kwaliteitsverbetering, transparantie, het bieden van innovatieve (e-health) toepassingen en het sturen op kwaliteit, klanttevredenheid en doelmatigheid. Het kwaliteitssysteem van Ketenzorg Friesland was tot nu toe onderbelicht. Vanaf 1 januari 2016 is het kwaliteitsteam uitgebreid en bestaat het uit een medisch adviseur, een longverpleegkundige, een diabetesverpleegkundige en een adviseur beleid en kwaliteit. Dit team gaat in 2016 aan de slag. Ons doel: verdere verbetering en borging van de kwaliteit van zorg voor chronische patiënten.

Hart voor samenwerking

Ketenzorg bestaat bij de gratie van samenwerking. Het is daarom onmogelijk om voor het jaar 2015 de meest succesvolle samenwerking te benoemen. Zoals gezegd lag in 2015 de focus van Ketenzorg Friesland op professionalisering en de uitrol van nieuwe DBC’s. Hieraan hebben alle partners in de keten een belangrijke bijdrage geleverd.

Terugblik

COPD en astma kun je niet met alleen medicijnen onder controle houden.

Avatar
Frederik van Gemert

Kaderhuisarts ASTMA & COPD

Thuissituatie, gedrag, beweging en dieet spelen bijvoorbeeld ook een belangrijke rol. Door als een keten met elkaar samen te werken, houd je alle factoren in beeld en kun je mensen integraal helpen. Ook maken we mensen bewust van hun eigen rol; we leggen uit hoe ze klachten kunnen voorkomen of verminderen. Ik zie dat ketenzorg werkt. Zo krijgen minder patiënten een longaanval, omdat ze beter weten hoe ze met hun chronische ziekte kunnen omgaan. Voor zorgverleners is het prettig om in één systeem de voorgeschiedenis van een patiënt te kunnen zien. Daardoor hebben bijvoorbeeld longartsen snel inzicht in het ziekteverloop en kunnen ze gerichter zorg verlenen.

2015 in cijfers

Icon

Aangesloten DM2-praktijken

145

Icon

Aangesloten COPD-praktijken

88

Icon

Aangesloten CVRM-praktijken

75

Icon

DM2-patiënten

19.756

Icon

COPD-patiënten

2.012

Icon

CVRM-patiënten

20.962

Icon

Aangesloten diëtistenpraktijken (DM2, COPD, CVRM)

53

Icon

Aangesloten fysiotherapeuten (COPD)

47

Icon

HbA1c-bepalingen

12.071

Icon

Ketenzorgpatiënten die werden geprikt bij de laboratoria

38.857

Icon

Verwijzingen naar diëtisten

3.972

Icon

Verwijzingen naar fysiotherapeuten

31

Icon

Door longartsen beoordeelde spirometrieën

552

Icon

Medewerkers

17

Icon

Praktijkbezoeken

452