Banner

Dokterszorg

Hart-stikke goed!

2016 stond in het teken van de doorontwikkeling van Dokterszorg Friesland en daarmee ook de bedrijfsvoering. Na de nieuwbouw-, verbouw- en verhuisprojecten in 2015, was 2016 een jaar waarin we lopende processen optimaliseerden en waarin een aantal mooie resultaten zijn behaald. 2016 was het eerste jaar waarin de stafafdelingen organisatiebreed gingen werken. In de onderlinge samenwerking binnen stafafdelingen en binnen de organisatie zijn stappen gezet. We hebben zaken meer projectmatig en planmatig opgepakt en medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering volgden een training projectmatig werken.

Successen die eruit springen zijn:

  • de ontwikkeling van de website voor de Texelcursus, in eigen beheer en in combinatie met Afas Profit
  • de uitwerking van het informatiebeveiligingsbeleid
  • ontwikkeling van een strategisch communicatieplan
  • realiseren van altijd weer tijdige betalingen aan de medewerkers, huisartsen en leveranciers
Banner

Hart vooruit

Verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Alle medewerkers hebben ‘hart voor huisartsenzorg’, doen hun werk met enthousiasme en maken hun activiteiten zichtbaar voor de organisatie en huisartsen. We staan voor sterke ondersteuning aan beide divisies van Dokterszorg, zodat wij samen huisartsen nog beter kunnen ontzorgen.

Hart voor de huisarts

Dokterszorg Friesland ondersteunt en ontzorgt de beide divisies Dokterswacht Friesland en Doktersdiensten Friesland. De afdelingen van Dokterszorg dragen met hun ondersteuning bij aan goede huisartsenzorg en zorgen ervoor dat strategie en beleid aansluiten bij de behoeften en wensen van de huisartsen. Dat doen we door goede afstemming met de leden van Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) Kring Friesland en de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland (OHF). Ook de leden van de Raad van Commissarissen, Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Ondernemingsraad hebben een belangrijke rol. De afdeling Communicatie houdt medewerkers en huisartsen op de hoogte van belangrijke informatie uit de organisatie.

Banner

De kracht van de keten

  • Samen met de Dokterswacht, Ketenzorg en Insite Security hebben wij het informatiebeveiligingsbeleid vormgegeven. Het resultaat: in 2017 kunnen we de initiële audit laten doen voor de NEN7510-certificering.
  • Door de verbeterde samenwerking verloopt het proces van bestelling tot betaling soepeler, waardoor de betrouwbaarheid is verbeterd.
  • Secretariaat en front-office werken nauw samen met de directeuren en managers van de divisies.
  • Tot slot is er een sterke verbinding met zorgpartners als De Friesland Zorgverzekeraar, Friese ziekenhuizen en GGZ Friesland.

Samen beter maken

We kunnen nog meer aan vraagverduidelijking doen. Goed luisteren naar de vraag van de interne klant en vervolgens passende ondersteuning bieden. De verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering moet plaatsvinden in afstemming met de interne klant en we kunnen binnen en buiten de holding meer samenwerken en elkaars expertise benutten. Het is en blijft daarnaast belangrijk om in verbinding te blijven met huisartsen en belangrijke zorgpartners.

Hart voor de toekomst

  • Processen verder op orde, onder meer door de Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) processen (huis op orde). Zo ontstaat ruimte voor optimale ondersteuning aan de organisatie.
  • Projecten afronden, zoals certificering informatiebeveiliging (NEN7510), vervanging telefonie, implementatie Document Management Systeem (DMS) en servicemanagementtool en ontwikkelen van inkoop- en ordermanagement.
Banner

Terugblik

In 2016 had ik hart voor ontzorgen!

Avatar
BENNO VAN GELDEREN

MANAGER BEDRIJFSVOERING DOKTERSZORG

'Als manager bedrijfsvoering geef ik leiding aan de verschillende stafafdelingen van Dokterszorg, zoals P&O, Facilitaire Zaken, Financiën, Zorgadministratie en ICT. Ik vind het belangrijk dat de mensen van Dokterswacht en Doktersdiensten zich volop op hun primaire taak kunnen richten: zorg voor huisartsen. Daarom probeer ik hen zo goed mogelijk te ontzorgen. Door te regelen dat een telefoongesprek ongestoord wordt doorverbonden, de salarissen betaald worden, de printer werkt en de werkplek wordt schoongemaakt bijvoorbeeld. En hoewel ik geen arts of verpleegkundige ben, kan ik op deze manier toch een bijdrage leveren aan de zorg. Dat geeft een goed gevoel. Waar ik trots op ben? Dat alle medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering nu op dezelfde verdieping zitten. Voorheen werkten we verspreid over drie etages, maar ik merkte dat de trappen letterlijk barrières vormden. Daarom organiseerde ik een interne verhuizing. Nu we allemaal op dezelfde verdieping werken, is er veel meer contact en samenwerking tussen de afdelingen. Dat werkt een stuk prettiger. Bovendien kunnen we Doktersdiensten en Dokterswacht zo nog beter bedienen.'

2016 in cijfers

Icon

Percentage van alle inkomende mail dat is geïdentificeerd en gevangen als spam

30%

Icon

Instroming nieuwe medewerkers bij Dokterszorg

75

Icon

Mensen uit dienst getreden bij Dokterszorg

38

Icon

Medewerkers met 12,5 jaar dienstbetrekking bij de organisatie

11

Icon

Ziekteverzuim binnen de organisatie

4,22%

Icon

Omzet

€32.000.000

Icon

Kopjes thee gedronken

7.600

Icon

Koppen koffie geschonken

89.680