Banner

Doktersacademie

Hart-stikke goed!

In 2016 organiseerde Doktersacademie Friesland meer scholingen dan ooit en hadden we nog nooit zoveel deelnemers. We zijn er trots op dat we dat met onze relatief kleine club voor elkaar hebben gekregen. Dat is vooral te danken aan de grote inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, werkgroepleden en deskundigen om ons heen. Zij zijn altijd bereid om mee te denken en staan ons bij met raad en daad.

Trots zijn we ook op de triagescholing die we organiseerden voor Defensie (doktersassistentes van de Marine). We hebben veel zaken opgepakt en met een goed resultaat afgerond.

Hart vooruit

De Doktersacademie is gegroeid in aantal scholingen, aantal deelnemers, aantal verschillende soorten scholing en in omzet. Ook zijn we gegroeid als team, waarbij de samenwerking met elkaar, onze collega’s, de werkgroepleden en deskundigen een coherent geheel werd. Ook worden we meer en meer een gewaardeerd kennis- en netwerkorgaan binnen de eerste- en tweedelijnszorg in Friesland en worden we steeds vaker uitgenodigd om mee te denken in kwaliteitsvraagstukken.

Hart voor de huisarts

  • De huisarts hoeft niet na te denken over verplichte scholing: als iets verplicht is wordt hij vanzelf uitgenodigd. Wij zoeken uit welke verplichtingen er gelden en zorgen ervoor dat de huisarts na afronding van de scholing aan alle eisen voldoet.
  • Ditzelfde geldt voor medewerkers van de huisarts: ook over hun scholingsverplichtingen hoeft niet te worden nagedacht.
  • De bijeenkomsten die we organiseren zijn dichtbij, waardoor iedereen zo min mogelijk reistijd heeft.
  • Bij scholingsvraagstukken op maat komen we naar de huisarts toe en bieden we praktische oplossingen. Wat bij de Doktersacademie wordt neergelegd wordt serieus opgepakt.
  • De huisarts hoeft niet na te denken over bij wie hij een vraag neerlegt. Als de Doktersacademie wordt gebeld, brengen wij het onder bij de juiste medewerker (één loket).

De kracht van de keten

De Doktersacademie heeft in 2016 intensief samengewerkt met onder meer Ketenzorg Friesland. Door korte lijnen en regelmatige afstemming hebben we samen veel voor elkaar gekregen. Ook is de samenwerking met de ziekenhuizen, Izore, Dokterscoop, de kaderhuisartsen (huisartsen met een specialisme) en talloze docenten heel plezierig en constructief verlopen. Voor de Doktersacademie is de samenwerking met de verschillende werkgroepleden (Werkgroepen van Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg, Doktersassistenten, Physician Assistant & Verpleegkundig Specialisten, Praktijkondersteuner-GGZ en Texelcommissie) en de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) essentieel. We zijn dan ook heel blij met hun enthousiaste en positief kritische inzet!

Samen beter maken

Voor sommige professionals binnen de huisartsenzorg is het lastig om een goed scholingsprogramma van de grond te krijgen. Zo is het nog niet gelukt om de scholingen voor de Praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ) succesvol in de markt te zetten. Daarom hebben we besloten om in 2017 een andere aanpak voor deze professionals te kiezen. Ook hebben we geleerd van verschillende nieuwe projecten, zoals casuïstiekavonden voor Ketenzorg Friesland en Regionale Ketenzorg Bijeenkomsten. In 2017 pakken we zaken meer regionaal op. Tot slot moeten we oppassen dat we niet teveel willen organiseren, omdat de agenda’s van onze doelgroepen al overvol zitten. We moeten ons concentreren op scholing die noodzakelijk is.

Hart voor de toekomst

  • We willen in 2017 de samenwerking binnen de organisatie verder optimaliseren en daarmee de Doktersacademie verder professionaliseren.
  • Wij willen proberen om onze doelgroep uit te breiden binnen de (huisartsen)zorg, dit ook omdat de agenda’s van onze doelgroep al behoorlijk vol zitten. We zullen samen met huisartsen zoeken naar andere aanbiedingsvormen om scholingen in de agenda’s passend te maken.
  • Ook willen we meer tijd investeren in kwaliteitsvraagstukken binnen de eerste en tweede lijn en hierin een belangrijke netwerkrol vervullen.
Banner

Terugblik

In 2016 had ik hart voor nascholing!

Avatar
FERNANNE VERHOEVEN

HUISARTS EN LID VAN DE WERKGROEP DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING HUISARTSEN

'De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) brengt de scholingsbehoeften van huisartsen in kaart. Welke onderwerpen zijn actueel? Wat wordt er van ons gevraagd door politiek of zorgverzekeraars? Onze inzichten delen we met de Doktersacademie. Die onderzoekt vervolgens het aanbod, doet de inkoop en organiseert de scholing van a tot z. Zij regelen de promotie en uitnodigingen, verwerken de aanmeldingen en verzorgen de financiële afhandeling. Heerlijk! Toen Doktersacademie Friesland nog niet bestond, organiseerde onze werkgroep zelf alle scholing. Dat zou nu ondenkbaar zijn. Daarvoor hebben we het te druk, zijn er te veel huisartsen en is er te veel scholingsaanbod. Bij- of nascholing is bijvoorbeeld nodig rondom nieuwe richtlijnen. Regelmatig komt er een richtlijn bij of wordt er één herzien. Ik duik graag in die richtlijnen, vertaal ze naar de huisartsenpraktijk én naar passende bijscholing. De lijnen met de Doktersacademie zijn kort, ze krijgen veel voor elkaar en kunnen de accreditatie van alle opleidingen inmiddels in eigen huis doen. Met hun aanpak wordt de academie landelijk als voorbeeld gezien. Wij hebben dus veel aan de Doktersacademie en omgekeerd heeft de Doktersacademie betrokken huisartsen nodig, die kunnen vertellen wat er speelt in het werkveld. Waar ik zelf nog graag meer over wil leren? Ik vind alle aspecten van het huisartsenvak leuk en wil me overal - van oren tot tenen - in blijven verdiepen. Als huisarts ben je nooit uitgeleerd.'

2016 in cijfers

Icon

Scholingsbijeenkomsten in 2016 georganiseerd

170

Icon

Scholingsbijeenkomsten voor huisartsen georganiseerd

70

Icon

Scholingsbijeenkomsten voor doktersassistentes georganiseerd

20

Icon

Scholingsbijeenkomsten voor praktijkondersteuners georganiseerd

28

Icon

Scholingsbijeenkomsten voor Dokterswacht Friesland georganiseerd

40

Icon

Scholingsbijeenkomsten voor overige doelgroepen georganiseerd

10

Icon

Cursisten

2.050

Icon

Omzet

€740.000

  • cursusopbrengsten€527.000
Icon

Fte bij Doktersacademie Friesland (3 kantoormedewerkers)

2,4

Icon

Trainer voor 8 uur per week

1