Banner

HART VOOR HUISARTSENZORG

Het zorglandschap en de eerste lijn zijn volop in ontwikkeling, zowel in de regio als landelijk. Door een toenemende vergrijzing, meer en complexere behandelmogelijkheden, samenwerking in netwerken en hogere administratieve lasten, neemt de druk op de huisartsenpraktijk toe. Dokterszorg Friesland ondersteunt Friese huisartsen onder andere met de avond-, nacht- en weekendzorg, scholingen, multidisciplinaire ketenzorg en praktijkmanagement. Samen werken we elke dag aan verbetering en vernieuwing van zorg. In dit online jaarverslag is te lezen wat we hebben bereikt in 2017 en hoe we dat hebben gedaan: met hart voor huisartsenzorg!

10 april 2021

Ut enim ad minim veniam quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Left
Right

Ontzorgen Friese huisartsen en eigen organisatie

Dokterszorg Friesland ondersteunt de divisies Dokterswacht Friesland en Doktersdiensten Friesland. De afdelingen HR, Facilitair, ICT, Financiën en Communicatie dragen met hun diensten bij aan goede huisartsenzorg en zorgen ervoor dat strategie en beleid van Dokterszorg ook aansluiten bij de behoeften en wensen van de Friese huisartsen. Dat doen we onder andere in goede afstemming met de leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging / Kring Friesland en de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland. Ook de leden van de Raad van Commissarissen, Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Ondernemingsraad hebben hierbij een belangrijke rol. Daarbij is het van belang om in verbinding te blijven met zorgpartners als De Friesland Zorgverzekeraar, Friese ziekenhuizen, GGZ Friesland en verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg.

Een ICT-infrastructuur waarop je kunt bouwen

Dokterszorg heeft continu aandacht voor haar ICT-infrastructuur. Huisartsen kunnen hiervan zorgeloos gebruikmaken, dankzij informatiesystemen als telefonie en Call Manager en de wetenschap dat patiëntinformatie en medische gegevens volgens de actuele normen worden verwerkt.

Banner

Ambities 2018

  • Wij, als ondersteunende organisatie, gaan de uitdaging aan om met onze diensten daadwerkelijk bij te dragen aan het ontzorgen van de huisartsen, zoals het verlagen van de werkdruk op de huisartsenpost, de organisatie van de ANW-zorg, continuïteit van huisartsenzorg en praktijkovername.
  • De dienstverlening van Dokterszorg meer richten op de ondersteuning van de huisartsen in netwerken.
  • De administratieve en werkprocessen op orde brengen, zowel optimale, interne samenwerking als daarbuiten met bijvoorbeeld de GGZ, thuiszorg, ambulance en verzekeraar. Daarnaast gaan we bezig met vitaliteit, duurzaamheid, inkoop- en ordermanagement.
  • Voldoen aan de AVG wetgeving: de certificering NEN 7510 was ook een belangrijke stap richting de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht werd.
  • Inrichten Document managementsysteem: met behulp van een Document managementsysteem (DMS) wordt het voor iedereen binnen Dokterszorg makkelijker om informatie te zoeken, vinden en te gebruiken. Een goed beheer van beleidsdocumenten is hiervan een belangrijk onderdeel.

Terugblik

'Telefonie is voor Dokterswacht essentieel'

Michiel Eggink

Huisarts - lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

‘De leden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zijn huisarts en vertegenwoordigen de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland. De AVA houdt namens de aandeelhouders toezicht op Dokterszorg Friesland. Wij kijken naar de belangen van de patiënt, van de praktijkvoering van de huisartsen, de organisatie en van zorg in de breedst mogelijke zin. In 2017 moest het telefoonsysteem van Dokterszorg Friesland vervangen worden. Telefonie is vooral voor Dokterswacht van essentieel belang. Voor de aandeelhouders is het van belang dat de patiëntveiligheid en de continuïteit van de organisatie door het vervangen van het telefoonsysteem niet in het gedrang komen. Gelukkig is de overgang soepel en succesvol verlopen.'

Banner

Highlights

EEN VERNIEUWDE TELEFOONCENTRALE

Telefonie is een van de belangrijkste zaken van Dokterswacht en natuurlijk ook voor de communicatie binnen de hele organisatie Dokterszorg. In 2017 is de telefooncentrale vernieuwd om de stroom telefoontjes beter te kunnen verwerken. Een belangrijk project dat dankzij de inspanning van een kernteam, projectgroep en klankbordgroep goed is verlopen.

WE BEHAALDEN DE NEN 7510 CERTIFICERING

NEN 7510 (2011) is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Het gaat hierbij om technische specificaties, maar ook om hoe de organisatie en de mensen omgaan met vertrouwelijke gegevens. Dokterswacht is een van de weinige huisartsenposten die gecertificeerd is volgens de NEN 7510-norm. Ketenzorg Friesland is zelfs de eerste zorggroep in Nederland die deze certificering heeft behaald. Daar zijn we trots op!

Terugblik

Privacy en security staan voorop!

Richard Kamman

Lid van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen waarborgt de continuïteit van de organisatie. Eind 2017 heeft Dokterszorg prachtige stappen gezet richting privacy en security. Het resultaat was het certificaat voor de NEN 7510. Een fantastische mijlpaal! Hiermee bereidde Dokterszorg zich ook goed voor op de eisen van de AVG, de Europese privacywet die in mei 2018 van kracht is geworden.

Banner

Terugblik

We hebben een efficiënte werkvorm weten te realiseren

Ondernemingsraad

De samenwerking met onze nieuwe bestuurder Martijn van der Werff ging in 2017 positief van start. Samen met hem gaven we een nieuwe invulling aan het gezamenlijke overleg. Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals de behandeling van instemmingsaanvragen en adviezen, heeft de vergadering een betere vorm gekregen en is de verslaglegging verduidelijkt. Zo stelden de OR en bestuurder een nieuwe faciliteitenregeling voor de OR vast. De OR kijkt met een goed gevoel terug op 2017!

Cijfers 2017

Icon

E-mails verzonden

99.600

Icon

E-mails ontvangen

217.200

Icon

Inkomende e-mail onderschept als spam

19,20%

Icon

Werkplekken in beheer

170

Icon

Accounts in beheer

914

Icon

Smartphones in beheer

121

Icon

Nieuwsbrieven Dokterszorg verstuurd

11

Icon

Medewerkers in totaal bij Dokterszorg

225

Icon

Fte in totaal bij Dokterszorg december 2017

149

Icon

Medewerkers in dienst getreden bij Dokterszorg

43

Icon

Medewerkers uit dienst gegaan bij Dokterszorg

43

Icon

Miljoen omzet behaald in 2017

32

Icon

Inkoopfacturen verwerkt

4.025