Banner

Belangrijke ambities voor 2018

We willen in 2018 graag de WDH (werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen) anders organiseren; met maximaal behoud van inhoudelijke inbreng en betrokkenheid, en minder tijdsinvestering van de werkgroepleden. Natuurlijk blijft het organiseren van scholingen dichtbij huis en naar tevredenheid van betrokken partijen hoog in het vaandel staan. Kwaliteit en samenwerking zijn voor ons de speerpunten voor 2018.

Highlights

Veel scholingen

Met een kleine club hebben we veel scholingen georganiseerd, naar volle tevredenheid van deelnemers.

Hoge betrokkenheid

Ook is het ons gelukt om alle betrokken partijen betrokken te hóuden. Een fijne en constructieve samenwerking!

Waardevolle werkgroepen

De inbreng van de diverse werkgroepen, zoals voor deskundigheidsbevordering voor huisartsen, doktersassistenten, physician assistants, verpleegkundigen en praktijkondersteuners is van toegevoegde waarde voor Doktersacademie Friesland. Samen met de werkgroepen stellen we een scholingsprogramma samen dat aansluit bij de diverse doelgroepen en hun werkveld.

Banner

Hart voor huisartsenzorg

‘Welke scholing verplicht is? Daar hoeft de huisarts niet over na te denken. Voor verplichte scholingen worden de huisarts en de medewerkers van de praktijk door Doktersacademie vanzelf uitgenodigd. Wij zoeken uit welke verplichtingen er gelden en zorgen ervoor dat huisarts of assistente na afronding van de scholing aan alle eisen voldoet. De bijeenkomsten die we organiseren zijn in Friesland, waardoor deelnemers weinig reistijd hebben. Bij scholingsvraagstukken op maat komen we naar de huisarts toe en bieden we praktische oplossingen. Wat bij de Doktersacademie wordt neergelegd, wordt serieus opgepakt. Met één loket. De huisarts belt de Doktersacademie en wij brengen de vraag onder bij de juiste medewerker. We willen de huisartsenpraktijken optimaal ontzorgen!’ Christiane Brouns, manager Doktersacademie a.i.

Highlights

Lustrumeditie van Burgumer reeks

In juni 2017 was de vijfde editie van de Burgumer Reeks: vijf interactieve avonden die dit keer in het teken stonden van de praktijk. Met onderwerpen als ‘oog om oor’, ‘hoofd, schouders, knie en teen’ en ‘binnen de huid.

Succesvol symposium ketenzorg CVRM

Meer dan 250 zorgverlenenrs uit heel Friesland namen deel aan het symposium ‘CVRM in de praktijk’, georganiseerd op 19 januari 2017 door Ketenzorg Friesland en Doktersacademie Friesland. Ze verdiepten hun kennis over hart- en vaatziekten en het voorkomen daarvan. De bezoekers hebben het symposium zeer goed gewaardeerd.

Terugblik

Onze eerste grote nascholing was een groot succes!

Gerard Donker

huisarts en voorzitter werkgroep deskundigheidsbevordering doktersassistentes

'Toen de Doktersacademie werd opgericht, kwam er ook een tak voor deskundigheidsbevordering voor doktersassistentes. Na een jaar hebben we onze eerste grote nascholing georganiseerd. “Met de assistente van…” werd een groot succes waar dubbel zoveel assistentes zich voor inschreven, dan waar we op gerekend hadden. Dit jaar was de lustrumeditie waar 200 enthousiaste assistenten een leerzame middag hadden met daarbij een heerlijke high tea. Dit alles is enerzijds mogelijk door de werkgroep waar een groep enthousiaste assistenten de inhoud van de cursussen bepaalt en sprekers benadert. Anderzijds door de vlekkeloze organisatie van de medewerkers van de Doktersacademie, die promotie, accreditatie, financiën en nog veel meer voor hun rekening nemen. Een zeer goede samenwerking! We kunnen zeggen dat we een werkgroep hebben die naam heeft gemaakt met leuke, goed georganiseerde nascholingen tegen een redelijke prijs. Daar kunnen we trots op zijn!'

Banner

Cijfers 2017

Icon

Nascholingen

226

Icon

Deelnemers

3.100

Icon

FTE waarmee we alle scholingen organiseren

2,40

Icon

Omzet behaald in 2017

€656.642