Banner

Meer tijd en kwaliteit voor de huisarts

Huisartsen krijgen door de inzet van een praktijkmanager meer tijd voor patiëntenzorg. De praktijkmanager ondersteunt in de bedrijfsvoering, personeelsmanagement en samenwerking binnen en tussen HAS’en (huisartsensamenwerkingsverbanden). Ook draagt praktijkmanagement bij aan de verbetering van kwaliteit van de praktijkvoering door (gezamenlijke) accreditering, delen van zorgprotocollen, scholing en intervisie.

Highlights

Gesprek over continuïteit op gang

We bundelen onze krachten met ROS Friesland om de continuïteit van huisartsenzorg in Friesland op de agenda te zetten en het gesprek hierover aan te gaan met alle huisartsen. We bezochten de Hagro’s (huisartsengroepen), de Wagro (niet gevestigde huisartsen) en De Friesland Zorgverzekeraar. In de ‘Rapportage continuïteit huisartsenzorg’ beschrijven we uitgangspunten voor het vervolg voor de hele provincie en diverse stakeholders. Wij willen huisartsen blijven adviseren, ondersteunen en ontlasten.

Functie praktijkmanager kracht bijgezet

Hoe sterker praktijkmanagement zich kan presenteren als een functie met grote meerwaarde voor de huisartsenpraktijk of het ontlasten van de individuele huisarts, hoe sterker praktijkmanagement ingebed raakt in de organisatie.

Meer samenwerking

Wij zijn trots op de groei van het aantal samenwerkingsverbanden in Friesland en de uiteindelijke resultaten van praktijkmanagement!

Banner

Ambities voor 2018

De ambitie voor praktijkmanagement ligt in 2018 op nog meer samenwerking van huisartsen en in netwerken met gemeente, VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg), wijkverpleging, ROS, zorgverzekeraar en GGZ. Verder willen we in 2018 in ieder geval de praktijken begeleiden bij de implementatie van de wet AVG.

Hier werkten onze praktijkmanagers in 2017*

Image Info

*peildatum 31-12-2017

Highlights

Goede afspraken

Het was een spannend jaar. We voerden veel gesprekken met de zorgverzekeraar over de inhoud en meerwaarde van praktijkmanagement en om te komen tot een tarief voor de inzet van een praktijkmanager. Met resultaat: voor 2018 zijn goede afspraken gemaakt.

Juridisch samenwerkingsverband

In veel huisartsensamenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan het professionaliseren en formaliseren van de samenwerking. Bijvoorbeeld in de vorm van een juridisch samenwerkingsverband. Praktijkmanagers vervullen een belangrijke rol in het bij elkaar brenegen van de samenwerkingspartners, het voorbereiden en structureren van de gezamenlijke overleggen en het in kaart brengen van kansen en opties voor samenwerking. Een mooi voorbeeld voor een secces is het vormen van het juridisch samenwerkingsverband voor de huisartsengroep Lemsterland. Praktijkmanager Lotus Evenehuis: ‘Ik kijk met trots terug op het hele proces en ervaarde een groot vertrouwen van de huisartsen.’

POH jeugd

De praktijkondersteuner GGZ-jeugd wordt in steeds meer huisartsenpraktijken ingezet. Hiervoor is een goede samenwerking tussen gemeente en huisartsen nodig. Een praktijkmanager draagt bij om deze samenwerking vorm te geven. “Samen met een huisarts maak ik me al jaren sterk voor een praktijkondersteuner jeugd, na veel gesprekken met de gemeente is het gelukt! Daarmee ging een wens voor de hele huisartsengroep in vervulling”, aldus Lotus Evenhuis, praktijkmanager.

Cijfers 2017

Icon

HAS'en met een praktijkmanager van doktersdiensten in dienst

20

Icon

Praktijken door doktersdiensten bediend

81

Icon

Praktijkmanagers in dienst van doktersdiensten

19