Banner

Passie en loyaliteit

Daarmee zetten al onze medewerkers zich in voor huisartsen én patiënten.

Springplankproject springt in het oog

Friesland is een van de vier regio’s in Nederland die deelneemt aan het springplankproject. Dokterswacht Friesland en de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (RAV) werken hierin samen om de zorgcoördinatie verder te ontwikkelen. Doel: de juiste zorg op de juiste plaats. Het springplankproject heeft landelijke bekendheid gekregen en daarom wordt Dokterswacht regelmatig uitgenodigd om in het land presentaties te houden over het project.

Highlights

Meer inzet van Physician Assistant

De Physician Assistant (PA) is intensiever ingezet om huisartsen op de posten te ondersteunen. Huisartsen zijn blij met deze extra handen; hun werkdruk neemt er duidelijk door af.

Verbetering in overdracht van patiëntinformatie

Niet alleen de huisarts, maar ook andere medewerkers van de huisartsenpraktijk kunnen patiëntinformatie overdragen aan de huisartsenpost. Die mogelijkheid is gecreëerd in het informatiesysteem HIS-HAP.

Ambities 2018

  • Samenwerkingsafspraken realiseren met een thuiszorgorganisatie over de inzet van wijkverpleegkundigen.
  • Toegang tot ELV’s (eerstelijnsverblijf bedden) tijdens ANW-uren (avond/nacht/weekend) verbeteren. Een ELV-bed is bedoeld voor een kortdurende (max. 6 weken) opname voor als het thuis niet meer gaat. Er is dan meer zorg nodig dan thuis geboden kan worden, maar een ziekenhuisopname is niet nodig.
  • TriageCenter samen met ketenpartners doorontwikkelen tot een provinciaal zorgcoördinatiecentrum.
  • Implementeren nieuw softwarepakket voor het inplannen van diensten voor huisartsen en assistenten.
  • Samenwerking met de Spoedeisende Hulp (SEH) van Medisch Centrum Leeuwarden door verbouw oude SEH naar vernieuwde huisartsenpost.
  • Samenwerking met de SEH van ziekenhuis Nij Smellinghe in 2018 gerealiseerd.
Banner

Highlights

Vernieuwing telefooncentrale

Deze vernieuwing had gevolgen voor iedereen en mocht het primaire prces niet hinderen. Dokterswacht moet immers altijd goed bereikbaar zijn voor patienten die spoedeisende huisartsenzorg nodig hebben. Dit project is eind 2017 succesvol afgerond.

Calamiteitenonderzoeken

Kwaliteit van de calamiteitenonderzoeken naar een hoger plan getild

Nieuwe functie: de junior triagist

Een succes, dankzij de inzet van de junioren en de auditoren/mentoren. De junior triagisten zijn flexibel inzetbaar en een welkome aanvulling op het TriageCenter.

Nieuwe vervoerder witte kruis

In de nacht van dinsdag 28 februari op woensdag 1 maart nam Witte Kruis het vervoer voor de huisartsen van Dokterswacht Friesland over van de voormalige vervoerder. Dankzij de goede voorbereidingen en inzet van velen is de overgang zonder problemen verlopen.

Banner

Terugblik

Tijd voor kwaliteit

Aaltje de Vries

Kwaliteitsmedewerker Dokterswacht

Terugkijken, analyseren en van daaruit een stap vooruit zetten. In de stap vooruit richt ik mij vooral op het aanpassen van richtlijnen en instructies. Juist deze bijdrage te kunnen leveren aan de ondersteuning van medewerkers, zorgt ervoor dat in mijn werk ‘tijd voor kwaliteit’ altijd vooropstaat.

Cijfers 2017

155.000 verrichtingen

Image Info

Cijfers 2017

Icon

Oproepen gemiddeld per week op het Triagecenter

2.768

Icon

Procent van de hulpvragen krijgt een hoge urgentie (u2)

35%

Icon

Hulpvragen over kinderen en jongeren

40000

Icon

Hulpvragen van 80-plussers

20.000

Icon

Kostenbudget van 2017

€15.400.000