Banner

Hart voor huisartsenzorg

Met hart en ziel werkten we aan de zorgprogramma’s. Die zijn nu up-to-date en voor de huisartsenpraktijk een leidraad bij het leveren van chronische zorg met ketenpartners.

Service voorop

We zijn graag dienstbaar aan praktijken die de zorg willen optimaliseren. Bijvoorbeeld door vragen die bij ons binnenkomen zorgvuldig te beantwoorden.

Highlights

Breed scholingsaanbod

Wij zijn trots op ons brede scholingsaanbod. Zo verzorgden we de scholing ‘voetzorg’ in samenwerking met podotherapeuten. De scholing was drukbezocht en succesvol.

Werken aan samenwerking

We maken ons sterk voor verbetering van de samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners en tussen eerste en tweede lijn, onder meer door middel van casuïstiek scholingen. Ons uiteindelijke doel: kwaliteitsverbetering van de zorg voor de chronisch zieke patiënt.

Banner

Ambities voor 2018

  • We willen in 2018 de praktijk- en spiegelinformatie verbeteren om meer inzicht te krijgen en voor kwaliteitsverbetering.
  • Daarnaast gaan we aan de slag om de samenwerking met de tweede lijn te bevorderen.
  • Een ander speerpunt is de diagnostiek van patiënten in de ketens Astma / COPD op een hoger plan te brengen.
  • We gaan in 2018 verder met zorg op maat voor de patiënt bevorderen, onder meer door scholing, coaching en het aanbieden van tools, zoals de placemat.
  • Verder willen we meer inzetten op het verlichten van de administratieve last door bijvoorbeeld het versturen van de contracten naar de huisartsenpraktijken te vereenvoudigen en te digitaliseren.

Highlights

Succesvol symposium Ketenzorg CVRM

Meer dan 250 zorgverleners uit heel Friesland namen deel aan het symposium ‘CVRM in de praktijk’, georganiseerd door Ketenzorg Friesland en Doktersacademie Friesland. Ze verdiepten hun kennis over hart-en vaatziekten en het voorkomen daarvan. De bezoekers hebben het symposium zeer goed gewaardeerd.

Stappen richting zelfmanagement

De pilot Zelfmanagement is met succes afgerind. In deze pilot hebben we onder meer tools voor persoonsgerichte zorg ontwikkeld, waaronder een placemat met onderwerpen over een chronische ziekte wat helpt bij het voeren van gesprekken tussen de zorgverlener en de patiënt.

Verlichting van de administratieve last van de huisarts

we hebben kritisch gekeken naar de administratieve belasting die vanuit ketenzorg Friesland bij de praktijken wordt neergelegd. Dit heeft ertoe geleid dat we niet langer elk kwartaal overzichten opsturen van patiënten die niet zijn gezien, maar dit doen we nu jaarlijks. Uitzondering hierop vormen de praktijken die in betreffend kalenderjaar zijn aangesloten voor een Diagnose Behandeling Combinatie. In 2018 gaan we verder onderzoeken of er meer aanpassingen doorgevoerd kunnen worden om de administratieve last te verlichten.

Terugblik

De zorg voor de patiënt staat voorop!

Inge Nammensma

Coördinator Relatiebeheer

Samen met twee praktijkbezoekers vorm ik het team Relatiebeheer binnen Ketenzorg Friesland. Het is een uitdaging om mee te mogen denken in het proces van Ketenzorg. Ik houd daarbij ons doel voor ogen: de totale zorg van een individuele patiënt zo effectief en efficiënt mogelijk laten verlopen.

Banner

Cijfers 2017

Icon

Scholingen georganiseerd voor ketenzorg door doktersacademie

31

Icon

Deelnemers aan het CVRM-symposium

250

Icon

Zorgprogramma’s zijn doorontwikkeld

4

Icon

Aangesloten huisartsen praktijken

148

Icon

Patiënten aangesloten bij de keten DM2

20.500

Icon

Patiënten aangesloten bij de keten CVRM

27.271

Icon

Patiënten aangesloten bij de keten astma

2.920

Icon

Patiënten aangesloten bij de keten COPD

2.519

Icon

Omzet behaald

€15.000.000