Tijdlijn 2018

Januari Symposium Ketenzorg Diabetes Mellitus 2 (DM2)
Maart Lustrumeditie Met de assistente van… en dan?
April Lancering campagne '11huisartsen.frl'
Mei Start wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Augustus Instemming bestuurders MCL, Dokterswacht en GGZ Friesland met pilot om te komen tot een geïntegreerde voorziening voor acute medische zorg in het MCL (Spoedeisende Medische Dienst Leeuwarden)
Oktober 25ᵉ keer Texelcursus georganiseerd door de Texelcommissie en mede ondersteund door Doktersacademie
Oktober Hercertificering HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor Dokterswacht
November Certificering NEN 7510 volgens nieuwe norm 2017 (eerste zorginstelling in Friesland)
November Dokterswacht deed mee aan de campagne ‘Ik zorg’
November Start campagne '3 goede vragen' bij de huisartsenpraktijk
December Fusie tussen Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland (OHF) en Friese Huisartsenvereniging (FHV) en statutenwijziging van Dokterszorg Friesland

Organogram 2019

Ondernemingsraad Ondernemingsraad

“Medewerkers mee, ORganisatie oké”

Raad van
Commissarissen

 

“Ik vind het heel knap dat Friesland een landelijk voorbeeld vormt op het gebied van eerstelijnszorg, voor huisartsen in het bijzonder.”

Pim Gaanderse
Voorzitter Raad van Commissarissen Dokterszorg Friesland

Raad van Bestuur
Control
Bedrijfsvoering
Communicatie
Algemene Vergadering van Aandeelhouders

“2018 was voor mij het jaar van de fusie tussen de Ondernemende Huisartsenvereniging Friesland (OHF) en de LHV Huisartsenkring Friesland. Hierdoor is de huisartsenkring veel dichterbij Dokterszorg komen te staan. De lijnen zijn korter en ik hoop dat we daar vanaf nu baat bij gaan hebben.”

Bart Maats
Voorzitter van het bestuur van de Friese Huisartsenvereniging (enig aandeelhouder Dokterszorg)
Bestuur Friese Huisartsen- vereniging Bestuur Friese Huisartsen- vereniging
Friese Huisartsenvereniging (FHV) Friese Huisartsen- vereniging (FHV)
dokterswacht
ketenzorg
doktersacademie
doktersdiensten

Cijfers

2018 #

250

Totaal aantal medewerkers Dokterszorg (binnen alle onderdelen)

2018 #

106

Totaal aantal fte Dokterszorg (binnen alle onderdelen)

2018 #

€ 33.000.000

Som van alle bedrijfsopbrengsten

Aantal verrichtingen 153.000
Totaal aantal patiënten in de keten 55.686
Totaal aantal scholingen 185
Aangesloten huisartsenpraktijken 80
dokterswacht

Highlight Verbetering bezetting TriageCenter

Als gevolg van het tekort aan geschoold medisch personeel heeft de Dokterswacht al enige tijd vacatures openstaan voor het TriageCenter. Om nieuwe collega’s te interesseren startte Dokterswacht een wervingscampagne voor triagisten. Door middel van advertenties in de Friese weekbladen, op de websites van Dokterswacht en Dokterszorg en ook via social media, promoten we de uitdagende baan van triagist.

Verbetering bezetting TriageCenter

Als gevolg van het tekort aan geschoold medisch personeel heeft de Dokterswacht al enige tijd vacatures openstaan voor het TriageCenter. Om nieuwe collega’s te interesseren startte Dokterswacht een wervingscampagne voor triagisten. Door middel van advertenties in de Friese weekbladen, op de websites van Dokterswacht en Dokterszorg en ook via social media, promoten we de uitdagende baan van triagist.

Hierbij kunnen we, om geschikte kandidaten te vinden, uiteraard ook de hulp van onze collega’s goed gebruiken. Speciaal daarvoor hebben we een ‘Kom werken op het TriageCenter’-premie ingesteld.

De noordelijke huisartsenzorgorganisaties in Friesland, Groningen en Drenthe hebben de handen ineen geslagen om het toenemende tekort aan doktersassistenten en triagisten samen aan te pakken. Gezamenlijk gaan we in 2019 op zoek naar gediplomeerde doktersassistenten (diploma behaald na 2004) die momenteel niet werkzaam zijn in dat beroep en dit wél willen. Zij krijgen een verkorte opleiding die bestaat uit een gevarieerd programma waarmee de gediplomeerde doktersassistenten weer klaar zijn om aan de slag te gaan in de huisartsenzorg.

Daarnaast hebben we meegedaan aan de VWS campagne ‘Ik zorg’. Deze landelijke campagne is gericht op het werven van mensen die in de zorg willen werken en loopt sinds 1 november 2018. Wij hebben een coördinerend triagist, een post- en telefonisch triagist, een doktersassistente, een POH‘er (praktijkondersteuner huisarts) en een huisarts bereid gevonden om mee te werken. Nadat zij prachtig op de foto waren gezet door een fotograaf, volgde een interview waar o.a. werd gevraagd waar zij blij van worden in hun werk. Dit leverde enthousiaste verhalen op!

We zien dat al onze inspanningen effect hebben. In de loop van het eerste kwartaal van 2019 is het tekort aan triagisten gelukkig (bijna) opgelost.

Terug naar tijdlijn

Highlight Spoedeisende Medische Dienst Leeuwarden

In de zomer van 2018 hebben de bestuurders van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Dokterswacht Friesland en GGZ Friesland een intentie uitgesproken. Dankzij deze samenwerking kunnen wij, ondanks het aanhoudende tekort aan medisch personeel, de dienstverlening voor mensen die acute medische zorg nodig hebben blijven verbeteren.

Spoedeisende Medische Dienst Leeuwarden

In de zomer van 2018 hebben de bestuurders van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Dokterswacht Friesland en GGZ Friesland een intentie uitgesproken. Dankzij deze samenwerking kunnen wij, ondanks het aanhoudende tekort aan medisch personeel, de dienstverlening voor mensen die acute medische zorg nodig hebben blijven verbeteren.

Dit doen we door onze krachten te bundelen in een geïntegreerde voorziening in de Spoedeisende Hulp (SEH) van het MCL. Basis voor de plannen zijn de zorgprocessen vanuit het perspectief van de patiënt. In oktober was de startbijeenkomst, waar de werknaam is gekozen: Spoedeisende Medische Dienst (SEMD) Leeuwarden. De SEMD bestaat uit de crisisbeoordelingslocatie, de spoedopvang van GGZ Friesland (buiten kantooruren), Dokterswacht Friesland en de SEH MCL. In maart 2019 zijn de eerste voorstellen gepresenteerd en op 1 april 2019 is de pilot gestart om de zorg voor patiënten die acute hulp nodig hebben nog beter te organiseren.

Terug naar tijdlijn
AdobeStock_190541363v2-compressor

Patiënt in de zomer van 2018:

In de zomer van 2018 ben ik door snel handelen van een triagemedewerker aan een hartaanval ontkomen. Ik belde met drukklachten op mijn borst met uitstraling naar beide armen en kaak. Aan hartproblemen had ik zelf niet gedacht. Er werd meteen een ambulance gebeld. Diezelfde avond ben ik nog gedotterd. Dank u wel voor het snelle en adequate handelen.

dokterswacht

Toekomst

Dokterswacht is een essentiële schakel in de eerstelijns gezondheidszorg in Friesland. Het verlenen van spoedeisende huisartsenzorg tijdens avond, nacht, weekend en feestdag gebeurt vanuit vijf huisartsenposten en een centraal TriageCenter in Heerenveen.

Dat doen we samen met alle Friese huisartsen (excl. Waddeneilanden), huisartschauffeurs, professionele medewerkers op de huisartsenposten en op het TriageCenter.

1
#

Naam

Jan – Kees

Functie

Huisarts

#

Naam

Aukje

Functie

Doktersassistente in een huisartsenpraktijk en instructeur voor de opleiding doktersassistente

#

Naam

Hinke

Functie

Praktijkverpleegkundige in een huisartsenpraktijk en praktijkondersteuner

#

Naam

Irene

Functie

Triagist

#

Naam

Alma

Functie

Coördinerend posttriagist

Cijfers

2018 #

57.000

Aantal telefonische consulten

2018 #

820

Oproepen op een gemiddelde zaterdag: de dag waarop het vaakst wordt gebeld

2018 #

2.780

Oproepen gemiddeld per week op het TriageCenter

2018 #

25%

Percentage hulpvragen met hoge urgentie (U0-U1-U2)

2018 #

41.223

Hulpvragen over kinderen en jongeren (<21 jaar)

2018 #

20.006

Hulpvragen van 80-plussers

2018 #

79.000

Aantal consulten op de huisartsenposten

2018 #

17.000

Aantal visites van een huisarts bij de patiënt

ketenzorg

Highlight DM2-symposium

Zo’n 200 Friese zorgverleners hebben op 23 januari 2018 het Friese symposium over diabeteszorg bijgewoond. Onder het motto ‘Door dik en dun voor goede diabeteszorg’ kregen huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten en fysiotherapeuten in de Lawei in Drachten de nieuwste ontwikkelingen in de diabeteszorg gepresenteerd.

DM2-symposium

Zo’n 200 Friese zorgverleners hebben op 23 januari 2018 het Friese symposium over diabeteszorg bijgewoond. Onder het motto ‘Door dik en dun voor goede diabeteszorg’ kregen huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten en fysiotherapeuten in de Lawei in Drachten de nieuwste ontwikkelingen in de diabeteszorg gepresenteerd.

Naast lezingen konden deelnemers hun kennis en vaardigheden verbreden in diverse workshops over thema’s binnen de diabeteszorg of de chronische zorg in het algemeen. Het ging hier om thema’s als voeding, beweging, voetzorg, seksualiteit, medicatie, het gebruik van apps en andere digitale media, positieve gezondheid, consultvoering, groepseducatie, oplossingsgericht coachen, klinisch redeneren en lokale samenwerking.
Dit succesvolle symposium werd georganiseerd door Ketenzorg Friesland en Doktersacademie Friesland om de zorg voor patiënten met diabetes in Friesland verder te verbeteren.

Terug naar tijdlijn

Highlight Doorontwikkeling handboeken

Aan de hand van actuele NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) standaarden en richtlijnen worden in nauwe samenwerking met de expertteams de zorgprogramma’s DM2 (suikerziekte), COPD (chronische longaandoening), CVRM (hart- en vaatziekten) en Astma onderhouden.

marielle-wijmenga-quote

Mariëlle, diabetesverpleegkundige MCL en medewerker in het kwaliteitsteam bij Ketenzorg Friesland:

In onze zorgprogramma’s staat de persoonsgerichte zorg voor de chronisch zieke patiënt centraal. Het zorgprogramma geeft de patiënt en de zorgverlener een handvat voor het leveren van goede kwaliteit van zorg. Er is aandacht voor de patiënt als persoon, de kwaliteit van leven en het zelfmanagement. Daarnaast hebben we o.a. placemats ontwikkeld waarmee de patiënt kan aangeven welke onderwerpen hij/zij graag met de praktijkondersteuner wil bespreken. De beste zorg voor iedere patiënt op maat, dat is wat we willen bereiken!

ketenzorg

Toekomst

Ketenzorg maakt zich sterk voor de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken in Friesland. Dat doen we voor de huisartsenpraktijk samen met diverse ketenpartners als diëtisten, fysiotherapeuten, diabetesverpleegkundigen en specialisten. We werken met speciale zorgprogramma’s: DM2 (suikerziekte), COPD (chronische longaandoening), CVRM (hart- en vaatziekten) en Astma. Daarbij kijken we goed waaraan patiënten behoefte hebben.
Belangrijk is: (chronische) zorg toegankelijk, transparant en betaalbaar houden.

Cijfers

2018 #

COPD

111
Aangesloten praktijken

2.569
Patiënten in keten

2018 #

Astma

67
Aangesloten praktijken

3.366
Patiënten in keten

2018 #

CVRM

128
Aangesloten praktijken

30.587
Patiënten in keten

2018 #

DM2

144
Aangesloten praktijken

21.071
Patiënten in keten

2018 #

Totaal

146
Aangesloten praktijken

55.686
Patiënten in keten

2018 #

Totaal

€ 15.615.063
Omzet

9.92 fte
Medewerkers (18)

doktersdiensten

Highlight Praktijkmanagement in 2018

Het was een dynamisch jaar voor praktijkmanagement. Er zijn 2 nieuwe HAS-en (huisartsen samenwerkingsverbanden) gestart in 2018: Harlingen en Súd-west Fryslân. Op het hoogtepunt zette Doktersdiensten voor 22 HAS-en een praktijkmanager in, voor meer dan 90 praktijken in Friesland. Er zijn 6 nieuwe praktijkmanagers gestart en 4 vertrokken in 2018.
Gedurende het jaar werd duidelijk dat de prestatie Praktijkmanagement door zorgverzekeraar De Friesland gewijzigd zou worden. Deze wijziging had grote impact op de continuïteit en de haalbaarheid van de dienstverlening van Doktersdiensten. Met huisartsen, praktijkmanagers en met de zorgverzekeraar zijn gesprekken gevoerd. Gelukkig konden we eind van het jaar concluderen dat Doktersdiensten het werkgeverschap van praktijkmanagement kan voortzetten.

Highlight Campagne 11huisartsen.frl in het kort

 • Aanleiding: in opdracht van de provincie Fryslân en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) is een campagne gestart gericht op het terugdringen van het tekort aan huisartsen in Friesland. Doktersdiensten Friesland ondersteunt hierbij.
 • Doel: huisartsen enthousiast te maken om in Friesland te gaan werken.
 • Resultaten: website, social media campagne, campagnemateriaal, stands op beurzen en congressen. In 2018 plaatsten we veel vacatures van stoppende huisartsen op de site en vonden we bijna 15 geïnteresseerde huisartsen die (op termijn) geïnteresseerd zijn om in Friesland te werken.
Campagne 11huisartsen.frl in het kort
 • Aanleiding: in opdracht van de provincie Fryslân en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) is een campagne gestart gericht op het terugdringen van het tekort aan huisartsen in Friesland. Doktersdiensten Friesland ondersteunt hierbij.
 • Doel: huisartsen enthousiast te maken om in Friesland te gaan werken.
 • Resultaten: website, social media campagne, campagnemateriaal, stands op beurzen en congressen. In 2018 plaatsten we veel vacatures van stoppende huisartsen op de site en vonden we bijna 15 geïnteresseerde huisartsen die (op termijn) geïnteresseerd zijn om in Friesland te werken.

11huisartsen.frl: dé campagne om meer huisartsen enthousiast te maken om in Friesland te werken
Friesland heeft te maken met een huisartsentekort. Een toenemend aantal huisartsen kan geen opvolger vinden. Op een aantal plaatsen is er zelfs sprake van een acuut tekort. De Friese Huisartsenvereniging (FHV) en de Provincie Fryslân hebben daarom de handen ineengeslagen en een campagne geïnitieerd: 11huisartsen.frl. De campagne richt zich op het enthousiasmeren van huisartsen om in Friesland te werken. En het biedt hulp om je als huisarts makkelijk in Friesland te vestigen.

De campagne bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Het platform 11huisartsen: een website waar huisartsen die stoppen en huisartsen die een praktijk willen overnemen elkaar kunnen vinden. De website wordt steeds aangevuld met actuele informatie:
  • een lijst met praktijken die een opvolger zoeken
  • informatie over het overdragen van een praktijk en het overnemen van een praktijk
  • hulp bij veelvoorkomende problemen die huisartsen bij praktijkovername tegenkomen, zoals: huisvesting, financiering, baan partner en de Friese taal.
 • Warm welkom: huisartsen die geïnteresseerd zijn in een praktijkovername of om in Friesland te komen werken kunnen zich melden bij Doktersdiensten. Doktersdiensten heeft het overzicht van praktijken die een opvolger zoeken en kan de zoekende huisarts gemakkelijk verbinden aan de juiste praktijken of hulpbronnen.
 • Er zijn partners aan het platform verbonden die hulp kunnen bieden aan de huisartsen die in Friesland willen werken: een makelaar, een bank, een werving- en selectiebureau en de Afûk (algemene Friese onderwijscommissie). Deze partijen bieden hulp waar dat nodig is.
 • Promotiemateriaal: waaier met 11 redenen om huisarts te worden in Friesland. Voor de totstandkoming van de waaier zijn huisartsen uit Friesland geïnterviewd: waarom is het zo bijzonder en aantrekkelijk om nu juist in Friesland huisarts te zijn?
 • Een social media campagne.
 • Een ‘11praktijken-tocht’ in 2019‘: een open-praktijken-route voor geïnteresseerde huisartsen die zich in Friesland willen vestigen.
 • In 2019 worden ontmoetingen georganiseerd tussen stoppende en startende huisartsen, zodat goede matches tot stand kunnen komen.
 • Op beurzen en bijeenkomsten is Friesland vertegenwoordigd om zoveel mogelijk (startende) huisartsen te wijzen op de mooie kansen in Friesland.

Met al deze activiteiten verwachten we zeker 11 huisartsen enthousiast te maken om in Friesland te werken! Meer info: 11huisartsen.frl

 

Terug naar tijdlijn
vierkantjanet-compressor

Janet Gietema, huisarts bij huisartsenpraktijk Gietema en Van Kapel:

‘Wij wilden gebruikmaken van de kennis en kunde die in het netwerk beschikbaar is om hier samenwerkingen op te starten in Súdwest-Fryslân. De praktijkmanagers hebben ons daar goed in gefaciliteerd.’

doktersdiensten

Toekomst

Administratie, management en personeelszaken. Huisarts zijn is meer dan een dagelijks spreekuur en visites rijden. Bovendien kampt Friesland met een tekort aan huisartsen. De praktijkmanagers van Doktersdiensten ondersteunen de huisarts, zodat die zich kan focussen op de zorg voor patiënten.
Met de campagne 11huisartsen.frl, een initiatief van de Friese Huisartsenvereniging (FHV) en de Provincie Fryslân, enthousiasmeren we huisartsen om in Friesland te komen werken. Ook biedt het platform 11huisartsen.frl hulp aan huisartsen om zich makkelijk in Friesland te vestigen.

Cijfers

2018 #

2018

20
Praktijkmanagers

2018 #

2018

80
Huisartsenpraktijken waar praktijkmanagers werken

2018 #

2018

21
HAS-en

2018 #

2018

15
Huisartsen die een praktijk willen overnemen

2018 #

2018

21
Praktijken die een huisarts zoeken

doktersacademie

Highlight Cursus hechten

Eind oktober 2018 heeft de Doktersacademie, in samenwerking met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering voor Doktersassistenten (WD-DA), voor het eerst een cursus hechten georganiseerd voor doktersassistenten. Kleine verrichtingen vinden namelijk steeds meer plaats in de huisartsenpraktijk. De doktersassistente is hierbij vaak de helpende hand. Eenvoudige wonden kan de doktersassistente zelf, in opdracht van de huisarts, hechten of plakken. Huisarts Luit-Jan Lukkes geeft met deze cursus onder meer uitleg over het beoordelen en hechten van eenvoudige wonden.

Cursus hechten

Eind oktober 2018 heeft de Doktersacademie, in samenwerking met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering voor Doktersassistenten (WD-DA), voor het eerst een cursus hechten georganiseerd voor doktersassistenten. Kleine verrichtingen vinden namelijk steeds meer plaats in de huisartsenpraktijk. De doktersassistente is hierbij vaak de helpende hand. Eenvoudige wonden kan de doktersassistente zelf, in opdracht van de huisarts, hechten of plakken. Huisarts Luit-Jan Lukkes geeft met deze cursus onder meer uitleg over het beoordelen en hechten van eenvoudige wonden.

Het enthousiasme voor deze nieuwe scholing in Friesland was tijdens de inschrijving al groot. De eerste cursus was al bijna direct vol. Daarom hebben we meteen een tweede datum geprikt die ook gelijk vol zat. Ook tijdens de scholing was het enthousiasme groot. Beide scholingen zijn met een ruime 9 beoordeeld!
In januari 2019 hebben we de scholing hechten wegens succes nog tweemaal georganiseerd.

Terug naar tijdlijn

Highlight Texelcursus

In het najaar van 2018 hebben veel Friese huisartsen voor de 25e keer mogen genieten van een prachtige Texelcursus. Onder het motto ‘Niet zonder ons’ werd er vier weken lang een mooie en afwisselende nascholing georganiseerd door de Texelcommissie, waarbij alle aspecten van het boeiende huisartsenvak aan de orde kwamen. Het gevarieerde aanbod in onderwerpen en werkvormen werd door de deelnemers ook bij deze jubileumeditie van de Texelcursus weer hoog gewaardeerd met maar liefst een 9 gemiddeld!

Texelcursus

In het najaar van 2018 hebben veel Friese huisartsen voor de 25e keer mogen genieten van een prachtige Texelcursus. Onder het motto ‘Niet zonder ons’ werd er vier weken lang een mooie en afwisselende nascholing georganiseerd door de Texelcommissie, waarbij alle aspecten van het boeiende huisartsenvak aan de orde kwamen. Het gevarieerde aanbod in onderwerpen en werkvormen werd door de deelnemers ook bij deze jubileumeditie van de Texelcursus weer hoog gewaardeerd met maar liefst een 9 gemiddeld!

Het prachtige lied van Ramses Shaffy stond model voor de verbinding die de huisartsen in Friesland gelukkig nog steeds voelen en die dankzij de inspirerende sprekers, maar vooral dankzij het onderling samen zijn, weer verder is versterkt. Op naar het volgende jubileum!

Angelina Stiehl

Terug naar tijdlijn
charlotte-hilbers-quote

Charlotte Hilbers, medewerker deskundigheidsbevordering

Ik ben Charlotte Hilbers en werk alweer bijna een jaar bij de Doktersacademie. Sinds kort heb ik een vaste aanstelling. Een belangrijke taak van mij is het plaatsen van de cursussen op de website van de Doktersacademie. Dat is het meest zichtbare deel van ons werk. Maar er komt natuurlijk meer kijken bij het organiseren van een cursus: bijvoorbeeld het inventariseren van de wensen van onze opdrachtgevers, het zoeken van een locatie en een goede docent en het aanvragen van accreditatie (heel belangrijk voor alle cursisten!). De meeste cursussen worden goed bezocht en goed beoordeeld. Zo kunnen wij ons aanbod handhaven en zelfs uitbreiden. En daar gaat het om. Dat onze klanten, dankzij de cursussen, nog meer kwaliteit kunnen bieden aan de patiënt in de praktijk.

doktersacademie

Toekomst

Met een grote variëteit aan scholingen stimuleert en inspireert Doktersacademie professionals in de huisartsenzorg in Friesland. Het scholingsaanbod is vernieuwend. Zoals de cursus hechten, die eind 2018 voor het eerst voor doktersassistenten werd georganiseerd. Hierdoor blijven de zorgprofessionals goed op de hoogte van de ontwikkelingen in hun vakgebied. Extra voordeel: de scholingen zijn een mooie ontmoetingsplek.

Cijfers

2018 #

2018

185
Aantal scholingen

2.637
Aantal deelnemers

2018 #

2018

7,9
Gemiddelde waardering/cijfer voor de scholing

2018 #

2018

€ 736.000
Omzet 2018

2018 #

2018

26
Aantal scholingen georganiseerd voor Ketenzorg

76
Aantal scholingen georganiseerd voor Dokterswacht

2018 #

2018

 • Huisartsen: 25
 • Doktersassistenten: 11
 • Praktijkmanagement: 2

Aantal scholingen gesplitst naar doelgroep