Banner

Voorbereid op de toekomst

Toekomstvisie

2019 was een transitiejaar. In dit jaar is de basis gelegd voor een aangescherpte, strategische koers en organisatiestructuur. Aan het eind van het jaar waren alle managementfuncties weer ingevuld. Daarmee is de organisatie zowel in richting, inrichting als in personen voorbereid op de nabije toekomst. Onze strategische koers hebben we doorvertaald naar een mooie strategiefolder.

Ondernemingsraad

Image Info

Cijfers

Icon

Totaal aantal medewerkers Dokterszorg (binnen alle onderdelen 31-12-2019)

251

Icon

Totaal aantal fte Dokterszorg (binnen alle onderdelen)

107

Icon

Som van alle bedrijfsopbrengsten

€ 35,2 mln.

Aantal verrichtingen

148.500

Totaal aantal patiënten in de keten

62.386

Aangesloten huisartsenpraktijken

61

Totaal aantal scholingen

187