Banner

Highlights

11huisartsen.frl

De Friese Huisartsen Vereniging (onderdeel van de Landelijke Huisartsen Vereniging) en de Provinsje Fryslân hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat meer huisartsen zich in Friesland willen vestigen. Dit doen we met de campagne 11 Huisartsen. Doktersdiensten Friesland ondersteunt hierbij. In april 2019 organiseerde Doktersdiensten een 11 praktijkentocht.

Praktijkmanagement

Ondanks de doorgroei in dienstverlening tot begin 2019 op het gebied van praktijkmanagement, hebben we vanaf 2019 moeten inspelen op krimp. Zorgverzekeraar De Friesland verstrekt namelijk sinds april 2019 na een periode van twee jaar minder financiering aan huisartsensamenwerkingsverbanden (HAS-en). De eerste twee jaar houdt een HAS de volledige financiering, na twee jaar daalt de financiering met 1/3.

Korte terugblik

Binnen Doktersdiensten is de ondersteuning van de praktijken in de vorm van praktijkmanagement qua omzet de grootste dienstverlening. De overige dienstverlening draagt ook bij aan de vaste kosten. Het dienstenaanbod is erop gericht om deze tak te laten groeien. Daarbij is de afnamebereidheid van huisartsen belangrijk. Omdat de activiteiten van Doktersdiensten en Ketenzorg veel in elkaars verlengde liggen, hebben we eind 2019 de keuze gemaakt om het management van beide onderdelen in één persoon te verenigen.

Banner

Toekomst

Doktersdiensten trekt steeds meer op met Ketenzorg Friesland. Kortere en of langdurige ondersteuning kan daardoor beter worden ingezet. Daarbij hebben wij ook de ambitie om te investeren in inhoudelijke vormgeving en bedrijfsmatige organisatie van zorg in de praktijk door de gezamenlijke inzet van kennis en kunde. De verdere regionalisering, bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties, biedt voor Doktersdiensten kansen om deze verder te ondersteunen en haar dienstenpakket te verbreden.

Cijfers

Icon

Aantal praktijkmanagers

12

Icon

Aantal praktijken met praktijkmanager

61

Icon

Aantal HAS-en

14

Icon

Aantal praktijken die een huisarts zoeken

16

Icon

Aantal huisartsen die interesse hebben om een praktijk over te nemen

37

Icon

Vacatures ingevuld (11huisartsen)

19

Icon

Intentieverklaringen getekend (11huisartsen)

3

Icon

Praktijk overgenomen

1