Banner

Highlights

Symposium Astma / COPD

In januari 2019 is het Astma / COPD-symposium ‘Meer lucht voor patiënt en praktijk’ gehouden. Op basis van actuele vraagstukken en ontwikkelingen in de zorg rondom astma en COPD was een gevarieerd programma samengesteld, dat goed in de smaak viel bij de circa 140 deelnemers. Thema van het symposium was ‘Meer lucht voor patiënt en praktijk’. Met acht workshops was het symposium goed toepasbaar voor de praktijk en tegelijk een mooie gelegenheid om te netwerken. Het symposium werd gewaardeerd met een rapportcijfer 7,38. In 2020 organiseert Ketenzorg samen met Doktersacademie een symposium ‘De sterkste schakel in de chronische zorg’ voor praktijkondersteuners en huisartsen met als rode draad positieve gezondheid.

GLI

In 2019 is vanuit Ketenzorg voor de hele provincie de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) gestart. Samen met de GGD en de andere zorggroepen in Friesland zullen de komende jaren meerdere groepen van patiënten hiermee starten. Met dit project ondersteunen we patiënten in de ketens bij het verbeteren en het behouden van hun gezondheid. Ketenzorg heeft een aantal leefstijlcoaches gecontracteerd en zij zijn uitvoerder van de interventie Beweegkuur of COOL (Coaching op Leefstijl). Dit loopt goed en er is een groeiende vraag van andere praktijken en deelnemers. Met zorgverzekeraar De Friesland zijn we overeengekomen dat we in 2020 kunnen uitbreiden om GLI in meer regio’s aan te bieden en het aantal leefstijlcoaches uit te breiden.

Korte terugblik

Ketenzorg Friesland heeft zich door middel van netwerkactiviteiten in 2019 steviger gepositioneerd als zorggroep in het Friese zorglandschap. Dit resulteerde in een toename van aansluitingen van praktijken en deelname aan ontwikkeltrajecten van chronische zorg in Friesland, op verzoek van zorgpartners en regionale coalities. Ook zijn de banden en samenwerking met Doktersdiensten versterkt. Concreet door aansturing door dezelfde manager. Praktijkmanagers worden intensiever betrokken bij de organisatie van de ketens in de dagpraktijken en er is steeds meer sprake van uitwisseling van kennis en kunde van de medewerkers van Ketenzorg en de praktijkmanagers van Doktersdiensten. Dit gebeurt o.a. tijdens gezamenlijke trainingssessie

De afstemming met het FHV bestuur is verbeterd. Er is steeds meer sprake van een gezamenlijke aanpak op onderwerpen.

Banner

Toekomst

Ketenzorg wil zich in de komende periode transformeren van een traditionele zorggroep naar een moderne variant. Ketenzorg zet de komende jaren meer in op persoonsgerichte, integrale zorg voor patiënten met een chronische zorgvraag. Dit doen we met zorgvernieuwingsprojecten die bijdragen aan gezondheidsverbetering, de inzet van ICT en verbinding met kennisinstituten.

Cijfers

Icon

Aantal patiënten CVRM

34.879

Icon

Aantal patiënten astma

3.389

Icon

Aantal patiënten COPD

2.541

Icon

Aantal patiënten DM2

21.577

Icon

Aantal aangesloten praktijken DM2

143

Icon

Aantal aangesloten praktijken COPD

114

Icon

Aantal aangesloten praktijken Astma

71

Icon

Aantal aangesloten praktijken CVRM

128