Banner

Trots

Wendbaarheid en veerkracht in 2020

Er is al veel over gezegd en geschreven: corona deed de wereld in 2020 op zijn grondvesten schudden. We werden met een crisis geconfronteerd waarvan we de gevolgen niet konden overzien. Waar we eerst nog dachten dat het om weken, hooguit maanden zou gaan, bleek het virus niet meer weg te denken. In 2020 veranderde er veel voor de huisartsenzorg in Friesland en de manier waarop de medewerkers van Dokterszorg Friesland hun werk deden. Beeldbellen, persoonlijke beschermingsmiddelen inkopen, thuiswerken, coronaspreekuren houden; het was aan de orde van de dag. Vernieuwingen kwamen in een stroomversnelling en we deden – met vallen en opstaan – nieuwe inzichten op. 2020 was een pittig jaar, maar ook een jaar waarin we wendbaarheid en veerkracht lieten zien. En waarin goede patiëntenzorg altijd voorop bleef staan. Daar kunnen we trots op zijn!

Ondernemingsraad

Image Info

Cijfers

Icon

Totaal aantal medewerkers

254

Icon

Totaal aantal fte

113,45

Icon

Totale omzet

€ 36.465.000

Aantal verrichtingen

138.000

Totaal aantal patiënten in de keten

67.215

Aangesloten huisartsenpraktijken

57

Totaal aantal scholingen

134

Highlight

Friese coalitie OPEN: online inzage in eigen medische gegevens

Vanaf 1 juli 2020 schrijft de Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) voor dat patiënten online toegang hebben tot hun medische gegevens. Dat past bij de toenemende behoefte aan inzage in eigen gegevens én vergroot de betrokkenheid van patiënten bij hun behandeling. OPEN is het vierjarige landelijke versnellingsprogramma om huisartsen te helpen veilig medische gegevens online met hun patiënten te delen. Het landelijke programmateam zorgt voor landelijke afstemming van de ict-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HIS-en).

Terugblik

Onze patiënten zijn positief over OPEN, ze vinden het prettig de uitslagen zelf in te kunnen zien.

Avatar
Rob IJsselhof

Huisarts in Bolsward

Mensen vragen ons steeds vaker hoe ze zelf toegang tot hun eigen dossier krijgen. Soms hebben ze van familieleden of kennissen gehoord dat deze inzagemogelijkheid er is. Maar we brengen het ook actief onder de aandacht. We krijgen ook de uitslagen van het laboratorium binnen die aangevraagd zijn door de specialist. Dat is een optie waarvoor we gekozen hebben. In ons HIS wordt dan gevraagd of we deze uitslagen willen voorzien van een advies en willen delen met de patiënt. Wij kiezen ervoor dit niet te doen en dat aan de specialist over te laten.

Banner

Toekomst

Verder bouwen op een stevig fundament

De coronapandemie heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat de huisarts een spilfunctie in het zorglandschap inneemt. Samen met medisch specialisten, wijkverpleegkundigen en verpleeg- en verzorgingshuizen worden patiënten zoveel mogelijk in of dichtbij hun vertrouwde omgeving behandeld. Huisartsenzorg is dus netwerkzorg pur sang en staat bol van de samenwerkingsrelaties.

Met het groeiend aantal ouderen, meer behandelmogelijkheden en verdere digitalisering, neemt de vraag naar goede ondersteuning voor de huisartsenpraktijk toe. Dokterszorg ontwikkelt zich steeds meer als de regio-organisatie die deze ondersteuning kan bieden. We maken hierover afspraken met de Friese Huisartsen Vereniging en verzekeraar De Friesland/Zilveren Kruis.

Regionale samenwerking voor de spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden is inmiddels een vanzelfsprekendheid. Voor de chronische en integrale zorg zetten we in op verdere ontwikkeling en professionalisering van de samenwerking op verschillende niveaus. Zo staan we individuele huisartsenpraktijken als onderdeel van wijkgericht werken bij. We ondersteunen samenwerkingsverbanden zoals coöperaties in de samenwerking met gemeentes en regionale aanbieders van onder meer ouderenzorg en medisch specialistische zorg. En op provinciaal niveau zoeken we de verbinding tussen de FHV, zorggroepen voor chronische zorg en de verzekeraar.

Dokterszorg heeft professionals in huis die de huisartsenpraktijk goed kennen en de verbinding weten te leggen tussen de verschillende partijen. Zodat huisartsen optimaal kunnen samenwerken aan de zorg die nodig is.

Belangrijke thema’s in onze dienstverlening:

  • Beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg in de ANW
  • Preventie, positieve gezondheid en persoonsgerichte (chronische) zorg
  • Digitalisering voor patiënt en professional
  • Continuïteit huisartsenzorg (arbeidsmarkt)

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de fundering voor deze regio-organisatie te leggen. En daar kunnen we nu verder op bouwen.