Banner

Highlights

Kwaliteitsnetwerk praktijkmanagers

Alle deskundigheid van de Friese praktijkmanagers samengebracht op één plek: in 2020 nam het Kwaliteitsnetwerk praktijkmanagers een vogelvlucht. Het netwerk is bedoeld voor praktijkmanagers in dienst van Doktersdiensten en bij huisartsenpraktijken zelf. Met als doel om ideeën en ervaringen uit te wisselen, vraagstukken te beantwoorden en van en met elkaar te leren

Praktijkmanagement in coronatijd

In 2020 veranderde de dagelijkse gang van zaken in huisartsenpraktijken radicaal door de coronapandemie. Vooral in de eerste golf waren het spannende tijden voor patiënten en huisartsen. De inzet van de praktijkmanagers van Doktersdiensten bleek juist in deze tijd van extra toegevoegde waarde.

Terugblik

Een professioneel netwerk voor de hele provincie Friesland

Avatar
Lotus Evenhuis

Praktijkmanager/Coördinator Kwaliteitsnetwerk Praktijkmanagement

Het Kwaliteitsnetwerk praktijkmanagers is de afgelopen jaren meer en meer uitgegroeid tot een professioneel netwerk voor de hele provincie Friesland. In 2020 heeft het netwerk een officiële titel gekregen en is het ondergebracht bij Doktersdiensten. Het is een netwerk van de praktijkmanagers en niet alleen maar voor de praktijkmanagers. Dat betekent dat alle leden hun eigen inbreng hebben, kennis halen en brengen en elkaar in de regio vinden. Dat maakt het een sterk netwerk voor de provincie, voor de regio’s, maar het werpt ook zijn vruchten af voor de individuele praktijk. Wij maken het waar dat niet iedere praktijkmanager voor zichzelf het wiel hoeft uit te vinden.

Banner

Toekomst

Regionaliseren en samenwerken met huisartsencoöperaties

Waar we gestart zijn met praktijkmanagement in de huisartsenpraktijken in Friesland, wil Doktersdiensten de inzet voor wijkgerichte en (sub-)regionale projecten en structurele samenwerking met huisartsencoöperaties en ROS verdiepen en verbreden. Het gaat niet alleen om de bedrijfseconomische en organisatorische vraagstukken. De nadruk ligt op het realiseren van een doelmatig zorgnetwerk voor zowel het medisch als sociaal domein en het verbinden van medenetwerkorganisaties, zorguitvoerders en beleidsontwikkelaars. We bieden niet alleen ondersteuning in het werkgeverschap en op administratief of financieel vlak, maar ook (subregionale) bestuurlijke ondersteuning.

Cijfers

Icon

Aantal praktijkmanagers

15

Icon

Aantal praktijken met praktijkmanagers

57

Icon

Aantal HAS-en

16

Icon

Aantal praktijken die een overnamekandidaat zoeken

9

Icon

Aantal praktijken die een waarnemer zoeken

7

Icon

Aantal praktijken in gesprek met een potentiële kandidaat

4

Icon

Aantal vacatures vervuld

2

Icon

Aantal huisartsen geïnteresseerd in praktijkovername

5

Icon

Aantal huisartsen op zoek naar een duo-partner

4