Banner

Highlights

Impact corona op manier van werken

De coronapandemie had onmiskenbaar een grote impact op de manier van werken van Dokterswacht. Er werden veel meer vragen gesteld over corona. Klachten en vragen van patiënten werden zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen beoordeeld en waar mogelijk afgehandeld. De gesprekken kostten meer tijd, om corona uit te sluiten. De wachttijd liep daardoor af en toe op. Tegelijkertijd zagen we de reguliere zorg wat teruglopen, doordat mensen niet sporten en er minder ongelukken onderweg gebeurden.

Implementatie van Topicus HAP

In 2020 werkte Dokterswacht aan de voorbereidingen en implementatie van een nieuw huisartsenpostinformatiesysteem op 1 februari 2021. De overgang van Call Manager naar Topicus HAP stelt medewerkers en huisartsen in staat om hun werk nu en in de toekomst efficiënter te doen. De keuze voor dit systeem werd samen met Doktersdienst Groningen, Centrale Huisartsendienst Drenthe en Medrie gemaakt. In Groningen en Drenthe startten ze in 2020 met Topicus HAP, Medrie volgt in 2021.

Terugblik

De coronapandemie heeft ons geleerd dat we niet alle zorg op de huisartsenposten hoeven te geven.

Avatar
Willeke Veenstra

Teamleider TriageCenter Dokterswacht

Met het oog op de veiligheid van de patiënten, keken onze triagisten wat passende zorg is. Veel meer vragen konden we telefonisch of via beeldbellen afhandelen of doorverwijzen naar de eigen huisarts de volgende dag. Na de eerste coronagolf hebben we deze werkwijze doorgezet met ons project focus op spoed. We hebben de triagisten extra opgeleid. Dokterswacht is er alleen voor spoedeisende huisartsenzorg. De komende tijd gaan we aan de slag met een campagne om de bewustwording van inwoners te vergroten en de huisartsen te informeren.

Banner

Toekomst

De juiste zorg op de juiste plek

De vergrijzing in Friesland en de krapte op de arbeidsmarkt vergroten de noodzaak om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare zorg om te gaan. In samenwerking met ketenpartners kijken we hoe we de juiste zorg op de juiste plek kunnen verlenen, ook tijdens de ANW-diensten (avond, nacht, weekend). In 2020 startten we met een proef voor de zorg rondom blaaskatheters. De wijkverpleegkundigen namen dit van de huisarts over. Een mooi initiatief om in de toekomst verder uit te bouwen. We zijn in 2020 ook gestart met de pilot beeldbellen. De eerste resultaten zijn voor zowel patiënten als triagisten en huisartsen positief. We oriënteren ons op verdere mogelijkheden van beeldbellen. In 2021 vernieuwen we de website van Dokterswacht waarin zelftriage steeds meer een centrale plek zal innemen.

Cijfers

Icon

Aantal binnenkomende telefoontjes

143.500

Icon

Aantal inwoners Friesland

653.000

Icon

Aantal visites

16.000

Icon

Gemiddelde duur telefoongesprekken

7½ min

Icon

Aantal consulten op de huisartsenposten

55.000

Icon

Minuten wachttijd gemiddeld

4,5 minuut

Icon

Drukste dag: 1 februari, 534 Rustigste dag: 23 maart, 34

Aantal consulten

Icon

Drukste dag: 15 augustus, 1.601 Rustigste dag: 12 mei, 165

Aantal telefoontjes

Icon

Drukste dag: 25 januari, 114 Rustigste dag: 18 augustus, 13

Aantal visites

Icon

Aantal klachten

175

Icon

Gemiddeld rapportcijfer van patiënten in 2020

8.2

Icon

Aantal verrichtingen

138.000

Icon

Percentage klachten naar tevredenheid afgehandeld

98,5%