Banner

Highlights

Persoonsgerichte zorg & zorg op afstand

Het aantal chronisch zieken blijft toenemen en dat werpt de behoefte op aan een andere benadering van chronische aandoeningen. De kosten van de gezondheidszorg lopen op en de huidige zorg heeft niet het juiste effect. Bij persoonsgerichte zorg staat niet langer de aandoening, maar het individu centraal: wat heeft iemand nodig om zich gezond en gelukkig te voelen? De rol van de zorgprofessional is om mensen te stimuleren en helpen bij zelfmanagement. Patiënt en zorgverlener zijn gelijkwaardige partners met eigen deskundigheden en verantwoordelijkheden. Samen beslissen ze over passende zorg en wat iemand nodig heeft.

Kwaliteit op Maat

Het kwaliteitsdenken in de zorg is aan het veranderen. Kwaliteit van zorg wordt bepaald door wat zorgverleners en patiënt samen goede zorg vinden. Patiënten vragen om zorg op maat, die past bij hun behoeften, doelen en levensverhaal. De zorgprofessional sluit aan bij de behoefte van de patiënt. Zorgprogramma’s en NHG-standaarden zijn ondersteunend.

Terugblik

Door de coronapandemie kwam onder meer de zorg voor de chronische patiënt in het gedrang.

Avatar
Ageeth Hodes

adviseur kwaliteit Ketenzorg

Door de coronapandemie kwam onder meer de zorg voor de chronische patiënt in het gedrang. Wij hebben direct volop ingezet op ondersteuning van de praktijkondersteuners in deze moeilijke tijd. We ontwikkelen ons als kenniscentrum en kunnen adviseren bij de inrichting van de chronische zorg in de praktijk, zorginhoudelijke vragen en moeilijke cases.

Banner

Toekomst

Op weg naar integrale zorg

Ketenzorg Friesland zet de komende tijd meer en meer in op integrale zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. Daarbij verschuift de focus van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Waar nu nog sterk de nadruk ligt op de aandoening, is in integrale zorg meer oog voor de totale gezondheid van de individuele patiënt. De multidisciplinaire samenwerking blijft vooropstaan, ondersteund door ict-toepassingen en de inzet van e-health.

Terugblik

Steeds meer praktijken willen starten met e-health, maar vinden het lastig ermee te beginnen.

Avatar
Sanne Winius

projectleider Zorg op afstand

Steeds meer praktijken willen starten met e-health, maar vinden het lastig ermee te beginnen. Daarom bieden wij ondersteuning en support aan praktijkondersteuners die willen starten met zorg op afstand. Vanuit het patiëntenportaal Engage zijn verschillende mogelijkheden om samen te werken met de patiënt. Tijdens de lockdown hebben praktijkondersteuners ervaren dat zij via Engage contact kunnen houden met hun patiënten. Dit is de eerste stap naar Zorg op afstand.

Banner

Cijfers

Icon

Aantal patiënten CVRM

38.647

Icon

Aantal aangesloten praktijken CVRM

135

Icon

Aantal patiënten astma

3.712

Icon

Aantal aangesloten praktijken astma

77

Icon

Aantal patiënten DM2

22.438

Icon

Aantal aangesloten praktijken DM2

143

Icon

Aantal patiënten COPD

2.418

Icon

Aantal aangesloten praktijken COPD

111

Icon

Totaal aantal patiënten in de keten

67.215

Icon

Totaal aangesloten praktijken

143