Banner

Introductie

2021 was een jaar met pieken en dalen; en stond net als 2020 vooral nog in het teken van corona. Het jaar begon hoopvol met de komst van coronavaccins en het aantal besmettingen begon te dalen. Rond de zomer waren er amper meer besmettingen. Helaas ging het na de zomer weer mis. We gingen van ‘iedereen welkom’ naar ‘toch weer niet’ richting het einde van het jaar. Het werd zo heftig dat we ons in de zorg zelfs voorbereidden op een ‘code zwart’.

Naast corona stond 2021 ook in het teken van de voorbereiding naar een verdere regionalisering van de huisartsenzorg in Friesland. De Friese Huisartsen Vereniging, vijf regiocoöperaties en de drie ketenzorggroepen in Friesland stelden in december een intentieovereenkomst op. De komende periode wordt gebruikt om een nieuwe sterke samenwerking aan te gaan waar alle huisartsen in Friesland profijt van hebben.

2021 was dus een pittig jaar waarin onze mentale flexibiliteit behoorlijk op de proef werd gesteld en waarin we wendbaarheid en veerkracht lieten zien. Goede patiëntenzorg en ondersteuning voor de huisartsenpraktijken bleef altijd voorop staan. Daar kunnen we trots op zijn!

Organogram

Image Info

Cijfers in 2021

Icon

Gemiddeld aantal medewerkers

230

  • In 2020228
Icon

Gemiddeld aantal FTE

113

  • In 2020110
Icon

Ziekteverzuim

5,2%

Icon

Totale Omzet

€ 39,2 mln.

  • In 2020€ 36,5 mln.
Banner

Highlight

Vaccineren gaf samenwerking een echte booster

In 2021 werkten Dokterszorg, de Friese Huisartsen Vereniging, GGD Fryslân, Certe, vervoerder Witte Kruis, VVT instellingen en kleinschalige woonvormen intensief samen om de vaccinatie door huisartsen in Friesland goed te laten verlopen.

Terugblik

Waar moet de huisartsenzorg in Friesland naartoe bewegen?

Avatar
Karin Groeneveld

Voorzitter van het bestuur FHV

Die vraag stond afgelopen jaar centraal tijdens het gezamenlijke visietraject tussen Dokterszorg, Zilveren Kruis en de FHV. Door samen op te trekken kunnen we ons beter voorbereiden en sterker maken in het licht van de uitdagingen die voor ons liggen: personele tekorten, stijging van de zorgvraag, toename van het aantal ouderen en vergroting van de opvolgingsproblematiek in huisartsenpraktijken. Door een gezamenlijke visie en doel hopen we ook dat de contractering eenvoudiger wordt. De samenwerking verloopt tot dusver positief. Naast het versterken van de organisatiegraad van de huisartsenzorg in Friesland zijn er meer ontwikkelthema’s waarop we ons richten, zoals ICT, de samenwerking tussen gemeenten en huisartsen en samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Het was een jaar waarin we in een rap tempo ingewikkelde zaken moesten uitdenken, maar met deze gezamenlijke visie willen we slagvaardig zijn voor de toekomst.

Banner

Missie

Dokterszorg Friesland werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Samen met huisartsen en (keten)partners ontwikkelt Dokterszorg moderne diensten en producten die huisartsen ondersteunen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kan de huisarts zijn of haar praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen.

Visie

Dokterszorg Friesland ziet en begrijpt de steeds grotere druk op de huisartsen in Friesland. De huisarts is niet alleen professional, maar steeds meer allround manager van zijn eigen praktijk en personeel. Dokterszorg ondersteunt huisartsen in Friesland, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen richten op hun medische professie.

Ambitie

Over praktijkmuren heen kijken, vertrouwde kaders loslaten en samenwerken. Dat is nodig voor toegankelijke, betaalbare en toekomstbestendige zorg. Met een vernieuwde strategie en een transparante organisatie geven we richting aan onze ambities voor 2022. Waarin we onze diensten blijven vernieuwen en verder ontwikkelen. We oriënteren ons provinciaal met een regionale focus. We zijn praktijk- en netwerkgericht en altijd bewust van onze rol in de maatschappij. Met hart voor de toekomst, hart voor de patiënt en hart voor de huisartsenzorg.

Banner

Toekomst

Blik op de toekomst

Dokterszorg is in beweging. Op het gebied van verlichten van de werkdruk, het organiseren van chronische zorg, slimme ICT-oplossingen voor artsen en patiënten en het stimuleren van samenwerkingsverbanden. Zo willen we huisartsen(spoed)zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar houden voor iedereen.

Dokterszorg is de ondersteuningsorganisatie voor huisartsgeneeskundige zorg in Friesland. We willen ervoor zorgen dat de juiste patiënt op de juiste plaats door de juiste professional wordt geholpen. We vullen dat aan met ‘op het juiste tijdstip’, omdat zorg soms ook even kan wachten. We geloven in de inzet van ICT voor een betere uitwisseling van gegevens tussen professionals onderling en de interactie met patiënten. Zeker gezien de krappe arbeidsmarkt zoeken we innovatieve oplossingen.

In 2021 is samen met de Friese Huisartsen Vereniging (FHV) het regioplan geschreven voor aanvraag van de O&I-gelden voor 2022 bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De huisartsenzorg staat voor grote uitdagingen. Om de zorg in de toekomst beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden is er een transitie gestart: transitie van zorg van 2e naar 1e lijn en van 1e lijn naar en met sociaal domein en nulde lijn. Lokale en regionale samenwerking in zorgnetwerken zijn essentieel om deze opgave tot realiteit te maken. Een sterk georganiseerde huisartsenzorg is hierbij cruciaal.

De wereld verandert continu en er wordt een steeds groter beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van medewerkers. Als professionele en betrokken werkgever zetten we daarom positieve gezondheid centraal. Dit maakt Dokterszorg Friesland tot een moderne en een aantrekkelijke plek om te werken.

Aantal verrichtingen

128.664

Totaal aantal patiënten in de keten

50.588

Aangesloten huisartsenpraktijken

71

Totaal aantal scholingen

132

Terugblik

Bij Dokterszorg vinden wij eigen regie belangrijk

Gea Hettema

Manager HR

Als medewerker ben je zelf verantwoordelijk voor het benutten van de kansen die er zijn. Denk daarbij aan kansen op het gebied van het ontwikkelen van je vakmanschap en duurzame inzetbaarheid. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers gedurende hun hele loopbaan werkgeluk ervaren en weten dat ze van toegevoegde waarde zijn voor onze organisatie’.

Banner

Lustrum

2022 is ons lustrumjaar

2022 is een bijzonder jaar voor onze organisatie. We zijn maar liefst 5 keer jarig! Dokterszorg, Doktersdiensten en Doktersacademie bestaan 10 jaar, Ketenzorg Friesland 15 jaar en Dokterswacht alweer 20 jaar. Speciaal in dit lustrumjaar organiseren we een aantal leuke activiteiten voor onze medewerkers en huisartsen die te maken hebben met positieve gezondheid, werkgeluk en ‘in beweging’.