Banner

Highlights

Longformularium

Een gemeenschappelijk Fries longformularium moet leiden tot betere patiëntenzorg voor chronische longpatiënten.

Onder andere door beter gebruik van inhalatiemedicatie. Op donderdagavond 28 oktober vond in Wolvega de officiële kick-off van het eerste Friese longformularium plaats. Het longformularium is een gezamenlijk initiatief van de drie Friese eerstelijns ketenzorggroepen, de maatschap Friese longartsen en de Friese apothekers en apotheekhoudende huisartsen.

Netwerk Ouderenzorg

In Friesland hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg voor (kwetsbare) ouderen optimaal en toekomstbestendig te organiseren. De samenleving vergrijst en de beroepsbevolking daalt. Een grote wens van veel ouderen is het zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig thuis blijven wonen. Daarom is het belangrijk vroegtijdig inzicht te krijgen in (potentiële) problemen en ook de oudere patiënt in staat te stellen meer regie op zijn eigen gezondheid te geven. Dat zorgt ervoor dat we met minder mensen de kwaliteit van zorg kunnen blijven bieden.

Vanuit de FHV en Dokterszorg is de Friese Werkgroep Ouderenzorg gestart, die beleid gaat vertalen naar de huisartsenpraktijk.

Leefstijlcongres

Het was fijn om elkaar weer fysiek te mogen ontmoeten

Avatar
Ellen van Veen

Leefstijl is belangrijk voor een goede gezondheid en een veelvoorkomende oorzaak van ziekten. Het krijgt een steeds belangrijkere rol in de spreekkamer. Voor het symposium ´Gezonde leefstijl, Goede basis´ ontmoetten praktijkondersteuners en huisartsen elkaar in Wolvega. Het was fijn om elkaar weer fysiek te mogen ontmoeten.

Tijdens de workshops vertelden sprekers enthousiast over hun visie op gezonde leefstijl en hoe je vanuit verschillende invalshoeken patiënten daarbij kunt ondersteunen. Netwerkpartners (diëtisten, leefstijlcoaches, buurtsportcoaches en fysiotherapeuten) sloten later aan. Zij konden tijdens de high tea en de netwerksessie kennismaken met de praktijkondersteuners en huisartsen uit hun gemeente. Samen gingen zij in gesprek over stellingen rondom gezonde leefstijl.

Het was een inspirerende dag!

Banner

Blik op de toekomst: Integratie drie ketenzorggroepen

Samen met Dokterscoop en Catena heeft Ketenzorg Friesland in februari 2022 de intentieverklaring getekend waarin de ketenzorggroepen samengaan in één zorggroep voor chronische zorg in Friesland. Deze gezamenlijke organisatie wordt onderdeel van Dokterszorg en wil zich in de komende periode transformeren van een traditionele zorggroep naar een moderne variant. Zij gaat de komende jaren meer inzetten op persoonsgerichte, integrale (chronische) zorg met zorgvernieuwingsprojecten die bijdragen aan gezondheidsverbetering, de inzet van ICT/E-health als ondersteuning en verbinding met kennisinstituten. In een persoonlijke gezondheidsomgeving stellen we de patiënt in staat om de eigen regie te voeren op het ziekteproces.

Wij richten ons op de gezondheid van de patiënten en het voorkomen van ziekten. We willen onze programma’s verbreden door uit te breiden met nierfalen, op cardiovasculair gebied en een programma voor kwetsbaarheid en ouderdom. Daarnaast willen we graag van meerwaarde voor onze huisartsen en de patiënten zijn. Door het digitale platform van en voor patiënten uit te breiden hebben de zorgverleners toegang tot dezelfde gegevens. Dit komt de zorg ten goede.

Cijfers in 2021

Icon

Aantal deelnemende patiënten DM2 (Q4)

23.182

Icon

Aantal deelnemende patiënten COPD (Q4)

2.267

Icon

Aantal deelnemende patiënten Astma (Q4)

3.905

Icon

Aantal deelnemende patiënten CVRM (Q4)

42.104

Icon

Aantal aangesloten praktijken DM2 (Q4)

140

Icon

Aantal aangesloten praktijken COPD (Q4)

108

Icon

Aantal aangesloten praktijken Astma (Q4)

75

Icon

Aantal aangesloten praktijken CVRM (Q4)

132