Banner

Interview

11 Huisartsen: energie steken in nieuwe huisartsen

Avatar
Esther Sterk

11 Huisartsen

Avatar
Janske Poos

11 Huisartsen

Tijdens corona maakten opvallend veel startende huisartsen de keuze voor Friesland. In 2022 viel dat aantal weer terug. Esther Sterk en Janske Poos van 11 Huisartsen vertellen wat zij doen om huisartsen te verleiden in Friesland aan de slag te gaan.

De terugval is in een notendop te verklaren, vertelt Esther, die namens Dokterszorg voor 11 Huisartsen werkt. “In coronatijd durfden huisartsen de keuze voor Friesland te maken omdat hun partner dan thuis kon werken. Die ruimte wordt nu minder gevoeld. Afgelopen jaar hebben we er veel vacatures bij gekregen.”

Liefst een groepspraktijk

Huisarts Janske uit Drogeham merkt ook dat het lastig is. Met veel kleine dorpen zijn er hier meer kleinschalige praktijken, terwijl beginnende huisartsen het liefst met drie of vier collega’s in een groepspraktijk werken. Werk en privé – de partner werkt tegenwoordig immers meestal ook – zijn dan beter te combineren.

1 fte staat bij huisartsen voor 58 werkuren. Dat vinden we tegenwoordig niet gezond meer.

Door toenemende administratieve lasten en personeelsuitbreiding wordt het steeds minder aantrekkelijk om als huisarts praktijkhouder te worden. Janske: “Vroeger was meer dan 80 procent praktijkhouder. Nu is dat ongeveer de helft”.

Een heel mooi vak

Tegelijk vindt ze dat ze als huisarts een heel mooi vak heeft. “Ik wil erin blijven geloven dat ons vak ons ook weer energie kan geven. Het is een moeilijke tijd, maar ik zie zeker mogelijkheden. Ook Esther ziet dat. “In Lemmer denken we bijvoorbeeld aan een gezondheidscentrum met een dependance in Echtenerbrug. Dat geeft ruimte.”

Naast haar functie bij Dokterszorg is Janske ook als docente en staflid aan de huisartsenopleiding in Groningen verbonden. Vanuit beide functies probeert zij de verbinding met Friesland te leggen. “In samenwerking met de regio-organisaties voor Groningen en Drenthe proberen wij basisartsen enthousiast te maken voor de specialisatie tot huisarts”, vertelt Janske. “Dat doen we door gesuperviseerde werkplekken in de huisartsenpraktijk aan te bieden. Daarmee hebben we extra handen en kunnen we ons vak laten zien. Het zou heel mooi zijn dat basisartsen die in opleiding komen, kunnen kiezen om de hele opleiding in Friesland te doen. Dat is nu nog niet mogelijk helaas.”

In gesprek

Esther probeert intussen al in een vroeg stadium met stoppende huisartsen in gesprek te gaan. Om daarmee voorbereid te zijn op de mogelijke overname van de praktijk. Voor beginnende huisartsen biedt Dokterszorg in Heerenveen een cursus praktijkeigenaarschap aan.

Jonge huisartsen willen gewoon dokter zijn en instappen op een rijdende trein.

Het belangrijkste is niet zozeer praktijkhouderschap, als wel patiënthouderschap, zegt Janske tenslotte. “Eén van onze kernwaarden is de langdurige relatie met een patiënt. Daarmee leveren we aantoonbaar betere zorg. Je kunt ook bekijken hoe je een praktijk kunt organiseren waarbij een huisarts geen eigenaar is, maar er wel langdurig werkt.”

Banner

Cijfers

Icon

Aantal praktijkmanagers:

26

Icon

Aantal praktijken met praktijkmanager:

70

Icon

Aantal praktijken bekend voor overname bij 11 Huisartsen:

15

Icon

Aantal vervulde vacatures:

4

Icon

Aantal huisartsen op zoek naar duopartner:

2

Banner

Interview

Regiomanagers: verbinding en kennisdeling

Avatar
Susan Silvius

Regiomanager bij Dokterszorg

Avatar
Johan Kooistra

Regiomanager bij Dokterszorg

In 2022 zijn Susan Silvius en Johan Kooistra gestart als regiomanagers bij Dokterszorg. Een nieuwe functie met als doel meer verbinding creëren tussen de vijf Friese regio’s en de regiocommissies te adviseren en te ondersteunen in hun rol en taken.

Johan geeft aan dat verbinding erg belangrijk is om de kennisdeling tussen de regiocommissies te bevorderen. “Het is zonde om in iedere regio opnieuw het wiel uit te vinden”. Tot december 2022 had Friesland 5 coöperaties die soms los van elkaar acteerden. Ze werkten aan vraagstukken die in de hele provincie spelen en samenwerking van meerwaarde is. “Susan en ik proberen de gezamenlijke ogen en oren te zijn”, zegt Johan.

De regio’s hebben en houden veel vrijheid om regionaal invulling te geven aan de thema’s, wij zorgen voor de verbinding en delen de provinciale inzichten.

Voor een achttal portefeuilles worden er structureel provinciale bijeenkomsten georganiseerd, waarbij portefeuillehouders (huisartsen uit alle vijf regio’s) samen en onder de vlag van de FHV, nadenken over de benodigde koers. Deze portefeuilles zijn: GGZ, Continuïteit, Digitalisering, ANW & Acute Zorg, Ouderenzorg, Samenwerking met de 2e lijn, Samenwerking met de 0e lijn en thuiszorg en Kwaliteit en Deskundigheidsbevordering. De FHV-portefeuillehouder haalt met deze provinciale bijeenkomsten belangrijke input op voor het meerjaren activiteitenplan van de FHV. Naast dat we als regiomanagers proberen dit soort activiteiten te ondersteunen, vormen we ook de verbinding met Dokterszorg als de uitvoerende organisatie voor de huisartsen. Voor veel van de activiteiten die uiteindelijk in het meerjaren activiteitenplan terecht zullen komen van de FHV, de regioplannen en het regioplan van Dokterszorg, zal transitiegeld, O&I (Organisatie & Infrastructuur) financiering of uiteindelijk contractering met de zorgverzekeraar noodzakelijk zijn.

In het eerste kwartaal zijn de commissies ingericht en zijn het overgrote deel van de regionale portefeuillehouders benoemd. Na de eerste regionale en/of provinciale bijeenkomsten zijn er werkgroepen en activiteitenplannen ontstaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijke ontwikkeling van een oogzorgpad om een deel van de wachttijden bij de oogarts op te lossen, het rechtstreekse verwijzen van de audicien naar de KNO en een Zorgpad Hartfalen. De portefeuillehouders vormen de verbinding met de achterban in de eigen regio op Hagro-niveau.

Als we deze verbinding goed organiseren kan iedere huisarts meedenken over de benodigde koers en daarmee mede-eigenaar zijn van het veranderproces.

“Iedere huisarts heeft eigen ideeën en volgt natuurlijk het liefst zijn eigen weg”, zegt Johan. “De één wil links, terwijl de ander rechts als voorkeur heeft. De grootste uitdaging is om het samen te doen en om met 300 praktijken een sterke huisartsenorganisatie te maken. De FHV heeft samen met Dokterszorg hiervoor een fantastische structuur opgezet.” “Alleen ben je misschien sneller, maar samen kom je verder,” besluit Susan.