Banner

Interview

De Dokterswacht: werven, opleiden en vrij roosteren

Avatar
Martin Boeve

Manager Dokterswacht Friesland

Avatar
Jaap-Peter Schuurman

Waarnemend arts

Ook in 2022 is hard gewerkt om de wachttijden bij de Dokterswacht te verkorten en de werkdruk te verlagen. Voor de artsen werd een begin gemaakt met het vrij roosteren, terwijl bij de triage veel nieuwe collega’s in opleiding gingen. Een intensieve tijd voor Martin Boeve en Jaap-Peter Schuurman.

Instroom

Het grote doel voor de triage bij Dokterswacht was in 2022 de instroom van nieuwe collega’s hoger te laten uitkomen dan de uitstroom. Dat is gelukt, zegt Martin Boeve, manager van de Dokterswacht.

Het grote doel is dat de patiënt tijdig de juiste zorg krijgt. Dan zijn er meerdere dingen die je moet doen. Er is niet één eureka-moment.

Allerlei maatregelen hebben namelijk hun steentje bijgedragen: de chat-app, het verwijzen naar thuisarts.nl, de bekendheidscampagne en zeker ook het boventallig opleiden. “Het is opleiden, opleiden, opleiden”, zegt Martin. “Want er is altijd een percentage uitval.”

Om de werkdruk omlaag te krijgen, is ook gekeken hoe het werk leuker kan worden gemaakt. Zo heeft iedereen zeker een pauze. “Die tijd zorgt er ook voor dat de prestaties van de triage verbeteren.” Toch blijven er hindernissen, zegt Martin: “Als er twee mensen op een avond ziek zijn, loopt de wachttijd zomaar met een halfuur op.”

Vrij roosteren

Waarnemend arts Jaap-Peter kreeg in oktober een telefoontje of hij mee wilde werken aan de invoering van het vrij roosteren voor de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW). Met zijn 175 ANW-diensten in 2022 kan hij namelijk uit een rijke ervaring putten.

Het is een landelijk probleem: veel huisartsen ervaren die diensten als zwaar” vertelt Jaap-Peter. “Praktijkhouders zijn verplicht om naar rato van hun patiënten diensten te draaien. Dus is het zaak de zorg over meer schouders te verdelen door waarnemers vanaf het begin bij het inroosteren van de ANW-diensten te betrekken.

Nou was het verdelen van de diensten in Friesland al jaren goed geregeld, doordat huisartsen via de Waarneemlijn hun diensten konden ruilen en verkopen, ook aan waarnemers. Dat voedde de onrust toen het vrij roosteren landelijk voor de ANW-diensten werd opgelegd. Schuurman: “Het systeem dat we hadden, was eigenlijk een marktplaats voor diensten. Door de invoering van vrij roosteren ontstond de noodzaak om met een ander softwareplatform (WaarneemAPP) te gaan werken, waar de functionaliteit voor vrij roosteren al was geïntegreerd. Dat is een intensief proces geweest, zeker omdat we afscheid moesten nemen van de Waarneemlijn, het bekende en goed functionerende oude systeem. Dat zorgde, zeker in het begin, voor onrust.”

Wanneer het uitkomt

Het voordeel van vrij roosteren is dat het roosteren omgekeerd wordt ingepland: je geeft aan wanneer je beschikbaar bent en juist niet wanneer je níet kunt. “Dan word je altijd ingeroosterd wanneer het uitkomt”, zegt Jaap Peter. “Terwijl je in het oude systeem, als je 50 dagen in een jaar blokkeert, de roostermaker je nog altijd 310 dagen kan inroosteren.”

Na een aanlooptijd van zes weken om het rooster te maken, is het nieuwe rooster op 1 april 2023 ingegaan. De eerste indruk aldus Schuurman? “Het heeft heel aardig uitgepakt”.

Banner

Nieuws

Dokterswacht of kan het wachten?

Is er spoed bij of kan het wachten? Die vraag zou iedere Fries zichzelf moeten stellen voordat hij of zij belt met Dokterswacht.

Dokterswacht Friesland lanceert app om druk op huisartsenpost te verlagen

Wie in Friesland op vrijdagavond of in het weekend een vraag over zijn of haar gezondheid heeft, kan sinds 1 oktober 2022 terecht bij de nieuwe zorgapp van Dokterswacht Friesland. De app helpt om het aantal patiënten dat belt met de huisartsenpost te verlagen. Die is immers alleen bedoeld voor spoedeisende klachten.

Cijfers

Icon

Aantal verrichtingen

134.961

Icon

Aantal consulten

66.403

Icon

Aantal visites

13.198

Icon

Aantal triageconsulten

55.360

Banner

Nieuws

Veiligheidsdag in Sneek

Op zaterdag 17 september was de Veiligheidsdag in Sneek. Op verschillende plekken in het centrum waren demonstraties van brandweer en politie en in de veehallen waren diverse stands. Ook Dokterswacht Friesland had een mooie plek in de hal. Een van onze auto’s stond daar samen met een kraampje. Daar lag allerlei informatie over Dokterswacht en wanneer je wel of niet belt. Ook 200 pennen, 300 pleisterdoosjes en 100 kleurplaten lagen klaar om meegenomen te worden.

De dag was druk bezocht, alle spullen zijn uitgedeeld. Iedereen kende Dokterswacht, maar niet iedereen had er mee te maken gehad. Opvallend veel ouders met jonge kinderen knikten ja. We hebben veel complimenten gekregen, maar ook veel vragen over de wachttijden. We hebben vaak uitgelegd dat de wachtrijen lang zijn doordat veel mensen onnodig bellen. Een aantal van de meest opvallende voorbeelden genoemd. Dat leverde begrip op. En dat we, net zoals heel Nederland, onderbezetting hebben. Dat laatste leverde ook nog drie potentiële nieuwe collega’s op. Kortom; goed dat we er waren.

Banner